Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Nếu đây là lần truy cập đầu tiên của bạn vào website này, hãy xem các hướng dẫn trước trước khi bắt đầu truy cập để có được kết quả tốt nhất.
Bắt đầu tìm kiếm thông tin hoặc bấm nút tìm kiếm để xem danh sách tất cả các liệt sĩ đã được đăng tại website
Hãy cùng nhau xây dựng cơ sở dữ liệu tìm kiếm Liệt Sĩ Việt Nam
Hướng dẫn tìm liệt sĩ
Đăng tìm liệt sĩ
Hướng dẫn tìm thân nhân liệt sĩ
Đăng tìm thân nhân liệt sĩ
Hướng dẫn cho các tình nguyện viên
Đăng ký tham gia tình nguyện viên