Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này áp dụng cho toàn bộ nội dung website timlietsi.com (TLS).

Thông tin mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin này

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

Ngoài mục đích sử dụng ở trên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được để:

Cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện nội dung và phát triển các tính năng mới đồng thời bảo vệ dữ liệu của TLS và các tình nguyện viên.
Nếu chúng tôi sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích mà thông tin được thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.

Lựa chọn

Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookie nhưng bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc sẽ thông báo khi cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng và dịch vụ của TLS có thể không hoạt động đúng khi cookie bị vô hiệu hoá.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng TLS, chúng tôi thật sự cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc để chỉnh sửa dữ liệu này nếu chưa chính xác hoặc xoá dữ liệu đó theo yêu cầu của bạn nếu dữ liệu này không được luật pháp yêu cầu giữ lại.

TLS thường xuyên xem xét việc tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Khi chúng tôi nhận được văn bản khiếu nại chính thức, TLS sẽ thực hiện chính sách liên hệ với người dùng khiếu nại về mối lo ngại của họ. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý phù hợp để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến việc cung cấp thông tin tại website.

Thay đổi về Chính sách Bảo mật này

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách Bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách Bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn.