Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 

ĐIỀU KHOẢN TRUY CẬP WEBSITE

"Uống nước nhớ nguồn" - Timlietsi.com (TLS) là một trang thông tin miễn phí hoàn toàn nhằm cho phép người dùng xem và tìm các thông tin về liệt sĩ đã được cộng đồng cập nhật bằng nhiều hình thức khác nhau, thông qua các tình nguyện viên, thân nhân liệt sĩ, những người đang nắm giữ thông tin về nơi an nghỉ của các liệt sĩ. Chúng tôi tin rằng TLS sẽ làm tăng khả năng sẵn có của thông tin, khuyến khích cộng tác và tạo ra khả năng kết nối mới giữa mọi người, giữa thân nhân các liệt sĩ với các tình nguyện viên trên khắp mọi miền Tổ Quốc, giúp họ có thể tìm kiếm được phần mộ các Liệt Sĩ nơi các Liệt Sĩ đang an nghỉ. 

CHÍNH SÁCH NỘI DUNG

Chính sách nội dung của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì thông tin mà các tình nguyện viên cung cấp cho người dùng. Hãy tôn trọng những nguyên tắc hướng dẫn này. Việc vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này cũng có thể dẫn đến việc tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản hoặc bài đăng. Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi chính sách của mình, vì vậy vui lòng quay lại đây để kiểm tra. Nếu bạn tin rằng ai đó đang vi phạm những chính sách này, hãy thông báo cho chúng tôi bằng cách báo cáo thông tin tại trang hồ sơ của Liệt Sĩ. Nếu bạn gửi cho chúng tôi các thông báo này, chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bạn và thực hiện hành động nếu thích hợp. Không phải tất cả các báo cáo đều dẫn đến việc xoá nội dung.

Nội dung bài viết, thông tin hồ sơ Liệt Sĩ:
- Mọi thông tin được đăng tải trên website này chỉ được tập trung vào các thông tin vị trí địa lý, mô tả về dữ liệu tìm kiếm Liệt Sĩ, tất cả các thông tin bình luận trao đổi không liên quan đến việc tìm kiếm Liệt Sĩ đều sẽ được xóa bỏ.
- Bất cứ bài viết hoặc thông tin nào tại website này đều cần phải xây dựng trên các thông tin tồn tại thực tế, có khả năng chứng minh xác đáng. Các thông tin không rõ ràng hoặc không đầy đủ, không có cơ sở tìm kiếm Liệt Sĩ đều sẽ bị xóa bỏ.

Thông tin trùng lặp:
Bạn không được phép đăng thông tin hai lần về cùng một Liệt Sĩ, bạn có thể được phép chỉnh sửa bổ sung trên hồ sơ Liệt Sĩ sẵn có nhưng không được phép tạo lại hồ sơ giúp cho việc quản lý hồ sơ được tốt hơn và thông tin là duy nhất. Mọi hồ sơ trùng lặp sẽ bị xóa bỏ.

Tính chính xác của nội dung:
- Chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức thông tin đối với các thông tin từ Khách vãng lai nếu có bất cứ khiếu nại hoặc báo cáo nào về tính hợp lệ của nội dung cũng như tính chính xác của nội dung đăng tải. Chúng tôi khuyến khích bạn đăng tải thông tin với tư cách là thành viên của website khi đó các khiếu nại về nội dung sẽ được xem xét và thỏa thuận. Khi đó để gửi khiếu nại liên quan đến nội dung liên quan đến việc đăng tải từ thành viên bạn cần phải cung cấp cho TLS tài liệu đầy đủ chứng minh đó không phải là thông tin hợp lệ.
- Mọi thông tin đăng tải trên website này được xây dựng trên cộng đồng người truy cập, không có bất cứ xác nhận nào về tính chính xác tuyệt đối của thông tin do đó nếu bạn là người đi tìm kiếm Liệt Sĩ hãy cân nhắc về việc tiếp cận thông tin với người đăng tải thông tin một cách chặt chẽ để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm duyệt thông tin một cách kỹ lưỡng bằng cách giám sát các hoạt động báo cáo từ tình nguyện viên và những người truy cập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung được đăng tải.

Phi lợi nhuận:
Các tình nguyện viên khi xác định tham gia đăng tải thông tin tại website này cần xác định rằng đây là một website hoạt động phi lợi nhuận hoàn toàn, chúng tôi không cho phép có bất cứ giao dịch liên quan đến kinh tế nào tại website. Các yêu cầu về tài chính, thương mại, thông tin tài khoản tín dụng, ngân hàng, mua bán thông tin dữ liệu đăng tải trên website đều bị cấm. Mọi dữ liệu về Liệt Sĩ cần phải được xây dựng trên nguyên tắc thông tin mở, mọi hình thức trao đổi thông tin mang tính chất lợi nhuận đều sẽ bị xóa bỏ.

Mạo danh
Chúng tôi không cho phép mạo danh người khác thông qua các dịch vụ của chúng tôi theo cách có ý định hoặc gây hiểu lầm hoặc lừa gạt người khác.

Sử dụng trái phép dịch vụ
Không được sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho những mục đích trái pháp luật hoặc để cổ động cho các hoạt động nguy hiểm và phi pháp. Tài khoản của bạn có thể bị chấm dứt và bạn có thể bị báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền thích hợp. Chúng tôi có thể xoá tài khoản của bất kỳ ai tham gia vào các loại hoạt động này. Tương tự, tài khoản hoặc bài đăng ảnh hưởng đến tình trạng ổn định và/hoặc tính nguyên vẹn chung của hệ thống có thể bị tạm ngưng hoặc chấm dứt.

CHÍNH SÁCH XÓA BỎ

Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ luôn xoá tài liệu vi phạm pháp luật của thế giới thực hoặc rõ ràng vi phạm chính sách nội dung của chúng tôi khi chúng tôi nhận được báo cáo về việc vi phạm đó. Sau khi cẩn thận đánh giá nội dung, chúng tôi cũng có thể xoá nội dung bị cho là không phù hợp. Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia với tư cách là thành viên của website để minh bạch hơn về tính xác thực của dữ liệu.