Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4515 trong tổng số 4515 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/226
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4532 Hoàng Thế Khảo - 1948 Hải Phòng 1966 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-02-2018
4531 Trần xuân Long - Quảng Nam Trung đoàn 803 1954 Phú Yên Không Tìm liệt sĩ 23-02-2018
4530 Bùi Văn Thanh - 1939 Hải Phòng 1966 P2m 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-02-2018
4529 Bùi Văn Tuần - 1950 Thanh Hóa 1968 1969 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 22-02-2018
4528 Nguyễn Đăng Cao - 1944 Hà Nội 1967 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-02-2018
4527 Phan mạnh Toản - Nghệ An 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-02-2018
4526 Bùi Ngọc Điệp - 1945 Thanh Hóa 1963 C8D11E166 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-02-2018
4525 Mai văn Ý - Nam Ðịnh Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 21-02-2018
4524 Trần bằng Toàn - 1947 Ninh Bình 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-02-2018
4523 Nguyễn Văn Tần - Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-02-2018
4522 Phan mạnh Toản - Nghệ An 1973 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 20-02-2018
4521 Hoàng minh(văn) Hải - 1941 Phú Thọ D162 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-02-2018
4520 Hoàng Văn Tâm - 1950 Nghệ An 1970 C2-D8 1972 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 18-02-2018
4519 phan khắc kiệm - Hải Phòng Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 17-02-2018
4518 Bùi Văn Tuần - 1950 Thanh Hóa 1968 1969 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 16-02-2018
4517 Đông Văn Mậu - Không rõ Quảng Ninh Không Tìm thân nhân 15-02-2018
4516 Phạm Văn Lộc Lộc - Thái Bình 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 14-02-2018
4515 Chu Văn Thục - 1935 Nghệ An 1968 C3D4E246 1969 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 11-02-2018
4514 chu văn thục - 1935 Nghệ An c3d4e246 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 11-02-2018
4513 Đinh Công Đạt - 1951 Phú Thọ 1969 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-02-2018