Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6237 trong tổng số 6237 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/312
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6258 Nguyễn Văn Nghịch Không có 1945 Hòa Bình 1964 D3 E9 F304 1965 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-10-2019
6257 Nguyễn Văn Đức - 1948 Thanh Hóa E165 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-09-2019
6256 Nguyễn Văn Tôn - 1942 Thanh Hóa 1969 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 30-09-2019
6255 Cao Khắc Lạc - 1943 Nghệ An 1969 Ban 3 1973 An Giang Không Tìm liệt sĩ 25-09-2019
6254 Vương Viết Báo - 1943 Lạng Sơn 1966 12B 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-09-2019
6253 Nguyễn Văn Bính - 1949 Nghệ An C2 KTM 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 20-09-2019
6252 Lý văn Ba - 1955 Bắc Giang C7d5e99 1975 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 19-09-2019
6251 Chu viết Văn - Thái Nguyên 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-09-2019
6250 Chu viết Văn - Thái Nguyên 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-09-2019
6249 Đào Thanh Thảo Thảo - Hải Hưng 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 16-09-2019
6248 Nguyễn Hữu Lộc - 1955 Nghệ Tĩnh 1972 1974 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 16-09-2019
6247 Nguyễn Hữu Độ - 1949 Ninh Bình 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 14-09-2019
6246 Nguyễn Tất Kỷ - 1949 Hà Tây Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-09-2019
6245 Nguyễn Tất Kỷ - 1949 Hà Tây Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 13-09-2019
6244 Hà Văn Đãi Thành 1921 Bình Ðịnh 1965 KB 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-09-2019
6243 vu xuân Hợi - 1936 Thanh Hóa p2 nam bọ 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 04-09-2019
6242 Phạm Đình Lẫm - 1945 Thanh Hóa 1967 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 01-09-2019
6241 Bùi Xuân Thanh không 1942 Hà Tĩnh 1968 không rõ 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-09-2019
6240 Trần Trung Hiếu - 1945 Nam Ðịnh 1965 KN 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-08-2019
6239 VŨ BÁ NGÁT - 1952 Hải Dương 1971 C21 E1 F1 1973 An Giang Không Tìm liệt sĩ 30-08-2019