Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4342 trong tổng số 4342 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/218
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4359 Trần Văn Côn - 1936 Hà Nội 08/08/1967 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-12-2017
4358 Trần Văn Chung - 1948 Thái Bình 1968 1968 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 11-12-2017
4357 Nguyễn văn Đảng - Ninh Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-12-2017
4356 Phí Văn Quy Quy - 1950 Thái Bình K5 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-12-2017
4355 Ho huu Thanh Thanh o 1950 Quảng Ninh D1-E1-F9-B2 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 08-12-2017
4354 Phí Văn Quy Quy - 1950 Thái Bình K5 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-12-2017
4353 Lê Bá Trương - Thanh Hóa 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-12-2017
4352 Lê Bá Trương - Thanh Hóa 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-12-2017
4351 Nguyễn Văn Bốn Bốn Bồ 1945 Thái Bình 1964 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 07-12-2017
4350 Phùng thành Chính - 1939 Vĩnh Phú 1968 C1,d1,E27,QK4,B4 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-12-2017
4349 Hà Tiến Thưởng - 1942 Phú Thọ 1967 1968 Đường Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 05-12-2017
4348 Nguyễn Văn Thưởng - 1934 Bắc Kạn C31 Thái Nguyên Không Tìm liệt sĩ 04-12-2017
4347 Đào Trọng Hinh Hinh - 1954 Hưng Yên Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-12-2017
4346 vuong ngoc quy quy - 1953 Hải Dương 1971 kb 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-12-2017
4345 lăng huy trường - 1950 Thái Nguyên Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-12-2017
4344 Lê Đình Bảo Bảo - Nghệ An 1971 e3/f9 1972 Nghệ An Không Tìm liệt sĩ 02-12-2017
4343 ĐỖ ĐĂNG GIAI Đỗ VĂN GIAI 1947 Thái Bình 1967 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-12-2017
4342 Vũ Tiến Lưu - 1949 Thái Bình 1966 C3-D1-F141 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-12-2017
4341 Phạm Xuân Kha - 1953 Thái Bình 1971 5525 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-12-2017
4340 Lê xuân Lộc - 1942 Thanh Hóa 1979 Ðà Nẵng Không Tìm liệt sĩ 30-11-2017