Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6113 trong tổng số 6113 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/306
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6134 PHẠM VĂN DƯƠNG - Nghệ An 1970 C3 TIỂU ĐOÀN 9, TRUN 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-07-2019
6133 Lê Đức Thỉnh - 1948 Phú Thọ 1970 C9, D9, E66, B3 1971 Mặt trận Phía Nam Tìm liệt sĩ 22-07-2019
6132 nguyễn văn Thuần - 1948 Hà Tây 1968 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-07-2019
6131 Do van Tuy Tuy khong ro Hà Tây 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 20-07-2019
6130 Nguyễn Công Giang - Nam Ðịnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 20-07-2019
6129 Hoàng văn Gây - 1940 Thanh Hóa 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-07-2019
6128 NGUYỄN PHÚC KHÊ - 1920 Thái Bình 1944 1945 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-07-2019
6127 Nguyễn trọng Sảo - Thái Nguyên 1990 1970 Không rõ Không Tìm thân nhân 18-07-2019
6126 Nguyễn Văn Sênh - 1944 Bắc Giang 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-07-2019
6125 Vũ Văn Vối Vối - 1948 Nam Ðịnh 1990 b3 Tây Nguyên 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-07-2019
6124 ho huu nghi nghi - Nghệ An Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 16-07-2019
6123 Phạm Kim Tiền - 1927 Hà Nam 1965 Thuộc KN 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-07-2019
6122 Nguyễn Văn Giảng - 1939 Nghệ Tĩnh 1972 1990 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 15-07-2019
6121 Phạm Văn Tiến - 1949 Hải Hưng 1967 KB 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-07-2019
6120 Lê Văn Khoa - 1940 Hưng Yên 1968 Công trường 5 Phước 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-07-2019
6119 Nguyễn Kim Bôi - 1945 Thanh Hóa 1963 thuộc nb 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-07-2019
6118 Trần Văn Hường Không có 1945 Phú Thọ 1964 M.T.E 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 14-07-2019
6117 lâm văn ngữ quốc ngữ 1952 Hà Nam 1969 C1D14KH 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 14-07-2019
6116 hoàng thế công không có 1942 Hà Giang Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-07-2019
6115 Phan Hồng Nhẩm - 1943 Hà Nội 1962 KB 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-07-2019