Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5803 trong tổng số 5803 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/291
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5824 nguyen van anh anh 0 1949 Hải Hưng Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 17-10-2018
5823 Trương thị lệ Thu - Quảng Nam Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-10-2018
5822 Đỗ văn thắng Thắng - 1951 Bắc Giang 1972 Campuchia Không Tìm thân nhân 16-10-2018
5821 Lê Thắng Lợi - 1950 Thanh Hóa 1967 6320 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-10-2018
5820 Phan Văn Châu Châu - 1949 Hà Tĩnh 1968 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 14-10-2018
5819 Tran Quang Trung Dan Nam 1945 Ðồng Tháp 1966 1969 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 14-10-2018
5818 Tran Ngoc Cang - 1946 Ðồng Tháp 1966 1967 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 14-10-2018
5817 Tran Van Sang - 1952 Ðồng Tháp 1967 1968 Long An Không Tìm liệt sĩ 13-10-2018
5816 Trần Văn Ỏi - 1956 Nam Ðịnh 1976 1984 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 13-10-2018
5815 Trần Văn Cáp - 1934 Hải Dương Lào Không Tìm liệt sĩ 13-10-2018
5814 Trần văn khánh Khánh Không có 1952 Ninh Bình 1970 C2 d4 e52 f320 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-10-2018
5813 Dương Văn Đức - Hải Phòng 1968 KB 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-10-2018
5812 Dương Văn Đức - 1940 Hải Phòng 1968 KB 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-10-2018
5811 Nguyễn Thế Dự Không 1940 Vĩnh Phú 1966 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-10-2018
5810 Nguyễn Văn Ngũ - Vĩnh Phúc Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 10-10-2018
5809 Bùi Văn Tiền - 1951 Hải Hưng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-10-2018
5808 Nguyễn Văn Hừu - 1934 Nghệ An 1952 1954 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 07-10-2018
5807 Nguyễn Đặng Hường Hường Nguyễn Đặng Hường 1950 Nghệ An 1969 1973 Tiền Giang Không Tìm liệt sĩ 07-10-2018
5806 Tạ Minh Tâm Tạ Văn Giảng - 1949 Ninh Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-10-2018
5805 Nguyễn Văn Đức - 1947 Hà Nam 1967 D8KH 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-10-2018