Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6274 trong tổng số 6274 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/314
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6295 Phạm Văn Thước - 1954 Thanh Hóa 1971 C3 1974 Mặt trận Phía Nam Tìm liệt sĩ 20-05-2020
6294 Hoàng văn Tố - 1933 Yên Bái 1968 Kb 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-05-2020
6293 Đào Quang Khánh - 1953 Bắc Giang 1969 KB 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-05-2020
6292 Phạm Văn Cường - 1951 Bắc Giang 1975 Không rõ Không Tìm thân nhân 01-05-2020
6291 Lê Khắc Mích - 1946 Hà Tây 1965 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-04-2020
6290 Nguyễn Hữu hội Hội 1940 Bắc Ninh 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 11-04-2020
6289 Lại Ngọc Tuyến - 1948 Vĩnh Phú D5 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-03-2020
6288 Lại Ngọc Tuyến - 1948 Vĩnh Phú D5 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-03-2020
6287 Lại Ngọc Tuyến - 1948 Vĩnh Phú D5 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-03-2020
6286 Nguyễn quang Thử - 1948 Thanh Hóa 1969 1970 Mặt trận Phía Nam Tìm liệt sĩ 17-03-2020
6285 Nguyễn quang Thử - 1948 Thanh Hóa 1969 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-03-2020
6284 Nguyễn Đức Thắng Khong ro 1949 Hải Phòng 1968 600 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-02-2020
6283 Lâm đình Chiến - 1954 Yên Bái Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-02-2020
6282 Nguyễn Thế Thông - 1951 Ninh Bình 1968 E12, F3 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 18-02-2020
6281 Nguyễn Đình Xước - 1942 Hà Tĩnh 1965 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-02-2020
6280 Phạm Văn Kỷ - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-02-2020
6279 Phạm Văn Kỷ - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-02-2020
6278 Nguyễn Tiến Thanh - 1954 Nam Hà 1990 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-02-2020
6277 Nguyễn Đình Trịnh - 1954 Hải Hưng 1970 C18E3F5KBM 1974 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 02-02-2020
6276 Nguyễn Đình Trịnh - 1954 Hải Hưng C18E3F5KBM Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 02-02-2020