Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5925 trong tổng số 5925 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/297
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5946 Nguyễn văn Tương - 1920 Bắc Ninh 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-02-2019
5945 Nguyễn văn tương Tương - 1920 Bắc Ninh 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-02-2019
5944 Nguyễn văn tương Tương - 1920 Bắc Ninh 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-02-2019
5943 Hoàng Ngọc Uyển C trưởng 1942 Nghệ Tĩnh C2 D5 Mặt trận Phía Nam Tìm liệt sĩ 17-02-2019
5942 Hoàng Ngọc Uyển C trưởng 1962 Nghệ Tĩnh 1962 C2 D5 1968 Mặt trận Phía Nam Tìm liệt sĩ 17-02-2019
5941 lê hồng thuần - Nghệ An 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-02-2019
5940 Triệu Đình Hưng - 1947 Hà Giang 1968 D3KT 1970 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 14-02-2019
5939 Nguyễn Xuân Vụ - Thanh Hóa 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-02-2019
5938 phạm văn ngãi không có 1947 Tuyên Quang 1969 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 10-02-2019
5937 Nguyễn văn Thuật - Thanh Hóa 1966 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-02-2019
5936 Phạm văn Hầm - 1962 Quảng Bình 1982 Tiểu Đoàn 26 đặc cô 1985 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 07-02-2019
5935 Phạm văn Hầm - 1962 Quảng Bình 1982 1985 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 07-02-2019
5934 Hà Văn Nam - 1959 Nam Ðịnh 1979 1979 Lào Cai Không Tìm thân nhân 06-02-2019
5933 Lê Đức Thắng - 1970 Thanh Hóa 1968 1970 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 30-01-2019
5932 Nguyễn Văn Nết - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-01-2019
5931 Nguyễn Văn Nết - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-01-2019
5930 Nguyễn Văn Na Nguyễn Văn Na không 1944 Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-01-2019
5929 Lương Nguyên Tạ - 1933 Hà Tây 1964 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-01-2019
5928 Huỳnh Văn Tổng - 1951 Cà Mau 1975 Vĩnh Long Không Tìm liệt sĩ 27-01-2019
5927 Nguyễn Giang Thành - 1950 Thái Bình 810.592.K21 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-01-2019