Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4738 trong tổng số 4738 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/237
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4755 Lù Quáng Lìn - 1937 Hà Giang 1965 k.n 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-07-2018
4754 Đặng đình Hỷ - Hà Nam 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-07-2018
4753 Phùng quang Phúc - Hà Nội 1972 Bình Long Không Tìm liệt sĩ 14-07-2018
4752 Phan Văn Gìn - 1933 Khánh Hòa 1953 1965 Ðắk Lắk Không Tìm liệt sĩ 14-07-2018
4751 Nguyễn duyên Hải - 1946 Phú Thọ 1965 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-07-2018
4750 tran van phuong - 1950 Hà Nam 1970 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-07-2018
4749 Trịnh Đình Chương - 1959 Thanh Hóa 025 1978 An Giang Không Tìm liệt sĩ 13-07-2018
4748 Vương hùng Vẫy - 1937 Thanh Hóa 1968 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-07-2018
4747 Lê Quang Cửu - 1944 Hà Tĩnh 1963 NB 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-07-2018
4746 nguyễn đức tính - 1942 Quảng Bình 1973 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 13-07-2018
4745 Nguyễn Văn Đạo - Hà Tĩnh Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 13-07-2018
4744 Hoàng Mạnh Ân - Nam Hà 1965 1968 Nghệ An Không Tìm liệt sĩ 12-07-2018
4743 Nguyễn Đức PHỔ - 1946 Nam Hà 1966 KN 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-07-2018
4742 La Văn So - 1947 Cao Bằng 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 10-07-2018
4741 Tống Huy Thùy không rõ 1948 Thanh Hóa 1967 D45-E320 1974 Ðồng Tháp Không Tìm liệt sĩ 09-07-2018
4740 Trần Văn Hiệu Hiệu - 1948 Quảng Ninh 1966 D91 Quảng Đà, B1 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-07-2018
4739 Vi Văn Phóng - Lạng Sơn Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-07-2018
4738 Nguyễn Đăng Dương Nguyễn Văn Dương 1951 Hà Tĩnh 1969 P2M 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 07-07-2018
4737 cao tiến sỹ - 1929 Nghệ An 1947 c119 1951 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-07-2018
4736 TRIỆU ĐỨC THỤC - 1950 Bắc Kạn 1968 C2D2 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-07-2018

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ