Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6325 trong tổng số 6325 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/317
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6346 Lê Văn Chức - 1945 Thanh Hóa 1967 Khảu 2B 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-09-2020
6345 phạm văn cường - 1951 Bắc Giang 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-09-2020
6344 Đỗ Văn Ích - 1939 Hải Dương 1967 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 23-09-2020
6343 hà thanh tịch - 1946 Phú Thọ 1965 D31, KB 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-09-2020
6342 Phạm Khắc Phung - 1946 Hải Hưng 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-09-2020
6341 Phạm Văn Tâm - 1954 Hải Hưng 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-09-2020
6340 Nguyễn Phú Cường - 1941 Thanh Hóa 103 KB 1970 Bình Thuận Không Tìm liệt sĩ 13-09-2020
6339 Nguyễn Phú Cường - 1941 Thanh Hóa 1968 103 KB 1990 Bình Thuận Không Tìm liệt sĩ 13-09-2020
6338 nguyễn văn Mồng - 1930 Vĩnh Phú 1968 e88f7b2 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-09-2020
6337 Trần Hữu Long - 1954 Hà Nam 1972 V 16 1974 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-09-2020
6336 Nguyễn đình truy Truy - 1945 Nghệ An C3-D2-KT 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 08-09-2020
6335 Hà Văn Tân - 1923 Vĩnh Phú 1951 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-09-2020
6334 Nguyễn Chí Lộ - 1942 Hà Tây 1960 1965 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 04-09-2020
6333 Nguyễn Chí Lộ - 1942 Hà Tây 1960 1965 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 04-09-2020
6332 Nguyễn ngọc Vấn Vấn - 1950 Hải Hưng 1967 C 15 E66 1972 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 25-08-2020
6331 Lê Văn Phiêu - 1935 Hưng Yên 1968 C11,D6KT 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-08-2020
6330 Lê Hùng Tráng - 1945 Nghệ Tĩnh 1963 Đại đội 2,tiểu đoàn 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-08-2020
6329 Nguyễn Đức Giá - Lạng Sơn Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-08-2020
6328 Nguyễn Như Ý - Hà Tây D22,e210,f7 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2020
6327 Nguyễn Như Ý - Hà Tây 1968 D22,e210,f7 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2020