Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6246 trong tổng số 6246 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/313
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6267 Nguyễn Bá Thơm - 1945 Hà Nội K5 - D3 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-11-2019
6266 :Phạm Hồng Cờ Không 1947 Thái Bình 1967 1968 Bình Phước Không Tìm thân nhân 05-11-2019
6265 Phạm Xuân Bình Bình - 1948 Hải Dương 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-11-2019
6264 Trịnh Khắc Giang Giang - Hải Dương Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-11-2019
6263 Hồ Đình Chiều Chiều - Hải Dương Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-11-2019
6262 Hồ Đình Sơn Sơn - Hải Dương Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-11-2019
6261 Lâm đinh Chiến - 1954 Yên Bái E28 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-10-2019
6260 Nguyễn Quang Thu - 1943 Hà Tây 1964 NB 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-10-2019
6259 Quách Văn Vần Không 1949 Hòa Bình 1970 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 18-10-2019
6258 Nguyễn Văn Nghịch Không có 1945 Hòa Bình 1964 D3 E9 F304 1965 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-10-2019
6257 Nguyễn Văn Đức - 1948 Thanh Hóa E165 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-09-2019
6256 Nguyễn Văn Tôn - 1942 Thanh Hóa 1969 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 30-09-2019
6255 Cao Khắc Lạc - 1943 Nghệ An 1969 Ban 3 1973 An Giang Không Tìm liệt sĩ 25-09-2019
6254 Vương Viết Báo - 1943 Lạng Sơn 1966 12B 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-09-2019
6253 Nguyễn Văn Bính - 1949 Nghệ An C2 KTM 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 20-09-2019
6252 Lý văn Ba - 1955 Bắc Giang C7d5e99 1975 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 19-09-2019
6251 Chu viết Văn - Thái Nguyên 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-09-2019
6250 Chu viết Văn - Thái Nguyên 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-09-2019
6249 Đào Thanh Thảo Thảo - Hải Hưng 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 16-09-2019
6248 Nguyễn Hữu Lộc - 1955 Nghệ Tĩnh 1972 1974 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 16-09-2019