Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4242 trong tổng số 4242 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 2/213
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4239 Dương bá Hữu Dương bá hiễu 1948 Ninh Bình 1967 E9F304 1969 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 08-10-2017
4238 Nguyễ Văn Thông ko Thái Nguyên 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-10-2017
4237 Đặng văn Thỉnh - Hải Dương Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 07-10-2017
4236 Nguyễn Văn Tiến Không có 1950 Bắc Giang 1969 Không có 1970 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 07-10-2017
4235 Nguyễn Bá Khuy Khung 1938 Tuyên Quang 1960 C70D409 1967 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 07-10-2017
4234 Lê Văn - Thanh Hóa 1961 1961 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-10-2017
4233 Lê Văn - Thanh Hóa 1961 1961 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-10-2017
4232 nguyễn xuân Tâm không 1937 Thanh Hóa 1990 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 04-10-2017
4231 Lại Văn Phương Lại Văn Phương - Thái Bình 1950 THuộc KT 1974 Long An Không Tìm liệt sĩ 04-10-2017
4230 Bùi Văn Hoạt - Thanh Hóa 1969 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 04-10-2017
4229 nguyễn trọng thủy - 1949 Nam Ðịnh 1967 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 03-10-2017
4228 Lưu đình Điến - 1946 Hưng Yên 1968 C3 d4 e165 f7 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-10-2017
4227 Trần văn Hiếu - 1942 Quảng Bình 1990 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 01-10-2017
4226 Nguyễn Hữu Cập - 1936 Hải Hưng 1968 Đoàn 5KH 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-09-2017
4225 Nguyễn Xuân Hương - 1952 Yên Bái 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-09-2017
4224 nguyễn thanh tùng - Nghệ An 1974 Không rõ Không Tìm thân nhân 30-09-2017
4223 Thạch Quang Mỹ - Nghệ An Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 29-09-2017
4222 Thạch Quang Mỹ Mỹ - Nghệ An Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 29-09-2017
4221 đăng đình huỳ - 1951 Thái Nguyên Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-09-2017
4220 lê anh xuân - Nghệ Tĩnh 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-09-2017