Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4515 trong tổng số 4515 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 2/226
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4512 dinh nhu thuong dinh nhu thuong - 1948 Hải Phòng 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-02-2018
4511 dinh nhu thuong dinh nhu thuong - 1948 Hải Phòng 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-02-2018
4510 Trần Viết Xuân - 1940 Hải Phòng 1964 Đại đội 8, KB Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-02-2018
4509 Trần Viết Xuân - 1940 Hải Phòng 1964 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-02-2018
4508 Đinh Văn Đệ - Ninh Bình Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 07-02-2018
4507 Trần Viết Xuân - 1940 Hải Phòng 1964 Cb - KB 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-02-2018
4506 Phạm Văn Thuần - 1953 Hải Hưng 1970 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-02-2018
4505 Giang Công Tịnh - Thái Bình C2D263E6F320 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-02-2018
4504 Ngân Văn Thành Thành - 1940 Thanh Hóa 1990 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 06-02-2018
4503 Lương Văn Sự - Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-02-2018
4502 Đỗ văn tầu Tầu - Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-02-2018
4501 Trần Văn Minh - 1942 Bình Ðịnh 1963 1967 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 02-02-2018
4500 Phạm Hùng Vỹ - 1947 Hải Dương 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-02-2018
4499 Trần Ngọc - 1935 Bình Ðịnh 1954 E2 F3 1966 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 01-02-2018
4498 Nguyễn Văn Tải - 1940 Thanh Hóa C1k815e9 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 01-02-2018
4497 Nguyễn Công Khượt - 1945 Hải Dương 1968 D203KB 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-02-2018
4496 Nguyễn Xuân Hường - 1950 Hải Phòng 1968 KM 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-02-2018
4495 Trần Ngọc Cảnh - Hải Hưng 1948 KB 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-01-2018
4494 Trần Ngọc Cảnh - 1948 Hải Dương 1990 KB 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-01-2018
4493 Phạm Duy Nhượng - 1950 Thái Bình 1967 KB-F320B,E3,D337,C3, 1970 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 31-01-2018