Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4342 trong tổng số 4342 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 3/218
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4319 Đinh Xuân Vĩnh - 1925 Quảng Bình 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 19-11-2017
4318 Nguyễn Đình Xuyến - 1937 Hà Nội 1967 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 19-11-2017
4317 Nguyễn Đình Tiến - 1937 Hà Nội 1967 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 19-11-2017
4316 Đặng Xuân Cứ - 1954 Hải Hưng Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-11-2017
4315 Vũ Xuân Kiều Kiểu Hưng Yên 1966 Kn 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-11-2017
4314 Phạm Đình Tứ - Vĩnh Phú Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-11-2017
4313 Mai Văn Thoa - 1943 Thanh Hóa 1966 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-11-2017
4312 Nguyễn Bá - Hải Phòng e2/f9 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-11-2017
4311 Đào Ngọc Thiết - 1951 Phú Thọ 1970 C2d33e40 1972 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 14-11-2017
4310 Sầm Sỹ Căn Căn - 1947 Cao Bằng 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-11-2017
4309 nguyễn sinh luân - 1945 Hà Tây Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-11-2017
4308 Trương Công Thính Thính - 1943 Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-11-2017
4307 Trương Công Thính Thính - 1943 Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-11-2017
4306 hoàng đình liện liễn - 1928 Nghệ An 1947 1952 Hòa Bình Không Tìm liệt sĩ 12-11-2017
4305 phạm văn thậm 1952 Hà Tây Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-11-2017
4304 phạm văn thậm 1952 Hà Tây Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-11-2017
4303 Nguyễn Văn Bào - 1933 Phú Thọ 1953 Bắc Giang Không Tìm liệt sĩ 10-11-2017
4302 Nguyễn văn Đính Đích Hà Nội 1946 1948 Lào Cai Không Tìm liệt sĩ 10-11-2017
4301 Nguyễn Văn(Nguyễn Minh) Đường Ngọc Anh Hà Tây Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-11-2017
4300 Nguyễn Văn Cừ - Hà Nam Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-11-2017