Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4515 trong tổng số 4515 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 3/226
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4492 Lê Công An - 1948 Nghệ An 1969 c1d37e400b3 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-01-2018
4491 Phạm Văn Khế - 1948 Quảng Ninh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-01-2018
4490 Cầm Bá Đắc Cầm Bá Đắc 0 1948 Thanh Hóa 1968 Thuộc BN 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-01-2018
4489 Lê Công An - 1948 Nghệ An c1d37e400b3 Ðắk Lắk Không Tìm liệt sĩ 29-01-2018
4488 vÕ HƯỚNG HƯỚNG - 1947 Bình Ðịnh 1967 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 29-01-2018
4487 Nguyễn Văn Đoàn - 1959 Vĩnh Phú 1979 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 29-01-2018
4486 Phạm Duy Nhượng - 1950 Thái Bình 1967 KBTrung đội2,C3,D33 1970 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 29-01-2018
4485 Phạm Duy Nhượng - 1950 Thái Bình 1967 KB 1970 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 29-01-2018
4484 Nguyễn đăng khánh Khánh - 1947 Thanh Hóa 1965 C3,d4.5764 1947 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-01-2018
4483 phạm duy Nhượng - 1950 Thái Bình 1967 KB Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-01-2018
4482 Nguyễn Xuân Yến - 1949 Nam Ðịnh 1967 C14 KH 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-01-2018
4481 Nguyễn Xuân Yến - Nam Ðịnh C14 KH 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-01-2018
4480 Trần văn Chương - 1943 Thái Bình 1966 511 KN 1970 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 27-01-2018
4479 phạm duy nhượng - 1950 Thái Bình 1967 không rõ 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-01-2018
4478 Trần văn Chương - 1946 Thái Bình 1968 47 bk 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-01-2018
4477 Hà Văn Hoàn - 1945 Yên Bái 1962 C1KN 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 25-01-2018
4476 Dương khắc Chít - 1946 Bắc Giang 1965 A5.B2.C5 1966 Quảng Bình Không Tìm liệt sĩ 25-01-2018
4475 NGUYEN DANG KHANH khanh - Thanh Hóa 1965 C3,D4.5764 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-01-2018
4474 Nguyễn Như Hậu - 1954 Vĩnh Phú 1972 1975 Ðắk Lắk Không Tìm liệt sĩ 24-01-2018
4473 Phạm Duy Dứa - 1952 Hải Dương 1969 KN 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-01-2018