Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4696 trong tổng số 4696 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 3/235
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4673 Trần Mạnh Cường - 1948 Nam Hà 1967 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-05-2018
4672 Hoàng Bích - 1931 Thanh Hóa 1965 CT 54 KB 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-05-2018
4671 Bùi van Hoi - 1951 Thanh Hóa 1967 1974 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 20-05-2018
4670 Nguyễn Duy Bo - 1937 Thái Bình 1959 C3KN 1968 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 19-05-2018
4669 Nguyễn Duy Bo - Thái Bình 1959 C3KN 1968 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 19-05-2018
4668 Ma văn Phượng - 1948 Thái Nguyên C21 e61 qk9 1971 An Giang Không Tìm liệt sĩ 18-05-2018
4667 Ma văn Phượng - 1948 Thái Nguyên C21 e61 qk9 1971 An Giang Không Tìm liệt sĩ 18-05-2018
4666 HÀ HỮU VIỆT - 1943 Vĩnh Phú 1969 Long An Không Tìm liệt sĩ 18-05-2018
4665 Trần Đình Quý QUÝ - 1951 Quảng Nam 1970 TS (Trinh sát) 1971 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 17-05-2018
4664 Nguyễn Đình Kiệm Không 1942 Nghệ An 1961 KN 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-05-2018
4663 Hoàng Bích - 1931 Thanh Hóa 1965 Đoàn 84 1967 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 15-05-2018
4662 trần công - 1928 Hà Tĩnh 1964 kn 1966 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 14-05-2018
4661 Hoàng Văn Lịch - 1940 Cao Bằng 1967 1970 Lào Không Tìm liệt sĩ 13-05-2018
4660 Hoàng Văn Lịch - 1940 Cao Bằng 1990 1970 Lào Không Tìm liệt sĩ 13-05-2018
4659 Phạm Công Trung - 1959 Thái Bình 1977 C20-E206 1979 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 13-05-2018
4658 Phan Văn Phích Phích - 1940 Thái Bình 1965 Uv476 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-05-2018
4657 Phan Văn Phích Phích - 1940 Thái Bình 1965 Uv476 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-05-2018
4656 Phan Văn Phích - 1940 Thái Bình 2001 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 12-05-2018
4655 Đặng Quốc Lể Lể - Thái Bình 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-05-2018
4654 Lý Hồng Quý Quý - 1948 Quảng Ninh 1966 1971 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 10-05-2018

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ