Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4242 trong tổng số 4242 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 3/213
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4219 Nguyễn Đình Diện - 1953 Thái Bình 1990 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-09-2017
4218 Đỗ Văn Tôn Đỗ Văn Hạnh? 1933 Hà Nam 1950 A11Z22 1974 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 28-09-2017
4217 bùi văn Hoạt - Thanh Hóa 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-09-2017
4216 Phạm Minh Chuyển - 1954 Thái Bình 527 1975 Ninh Thuận Không Tìm liệt sĩ 28-09-2017
4215 Nguyễn Văn Tiết - 1949 Bắc Giang 1967 C15 E6 KH Bộ binh B4 1969 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 27-09-2017
4214 Nguyễn kim Phà - 1936 Bắc Ninh 1967 C7KB 1968 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 27-09-2017
4213 Nguyễn Duy Dỹ - 1946 Hà Nội 1965 K93 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 27-09-2017
4212 Nguyễn Thanh Vân - Thái Nguyên 1969 E95 1969 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 27-09-2017
4211 Phạm quang Long - Vĩnh Phú 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-09-2017
4210 Phạm quang Long - Vĩnh Phú 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-09-2017
4209 Nguyễn Văn Trạch - 1949 Sơn La 1967 C335 1969 Lào Không Tìm liệt sĩ 25-09-2017
4208 chu vương cường chu vương cường - 1955 Vĩnh Phú 1972 1978 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 25-09-2017
4207 Hoàng Văn Mẫm không 1953 Hải Dương 1971 không rõ 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-09-2017
4206 LÊ VĂN NHÃ - 1944 Hải Hưng 1967 KN/N/T 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-09-2017
4205 LÊ VĂN NHÃ - 1944 Hải Hưng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-09-2017
4204 Hiếu - 1944 Hà Nội 1967 K13 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-09-2017
4203 Hà danh Ân - 1947 Nghệ An 1967 C11, d4, đoàn 968 1969 Lào Không Tìm liệt sĩ 22-09-2017
4202 Lê văn nghi Nghi - 1943 Thanh Hóa 1963 D2 1967 Lào Không Tìm liệt sĩ 21-09-2017
4201 Trần văn Ẩt - 1947 Thanh Hóa Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 20-09-2017
4200 Nguyễn Minh Kiên - 1950 Hải Phòng 1969 C10 D^ E141 F2 1969 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 20-09-2017