Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4515 trong tổng số 4515 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 4/226
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4472 Nguyễn Đức Thanh - Hải Dương Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-01-2018
4471 nguyễn văn xạ - Quảng Ninh Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 23-01-2018
4470 Nguyễn Văn Sơn - 1949 Ninh Bình 1965 P2 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-01-2018
4469 Vũ Duy Ninh Sơn Vĩnh Phúc 1953 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-01-2018
4468 Dương Văn Vàng - 1938 Thái Nguyên 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-01-2018
4467 Lương Viết Sơn - 1946 Yên Bái 1967 d28f7 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-01-2018
4466 Lê Văn Tín - 1938 Nghệ An 1961 D334KT 1966 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 20-01-2018
4465 Nguyễn Danh Ngôn - 1950 Bắc Ninh 1969 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 20-01-2018
4464 Phạm Hữu khuynh - Thanh Hóa 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-01-2018
4463 Nguyễn trọng tùng Tùng - 1904 Hà Tĩnh Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 18-01-2018
4462 nguyễn văn xạ phong 1939 Quảng Ninh Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 18-01-2018
4461 hoàng văn Lựa - 1953 Thanh Hóa Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 18-01-2018
4460 Đào Trọng Khang Khang - Phú Thọ Lào Cai Không Tìm liệt sĩ 17-01-2018
4459 NGUYỄN THANH NHẬN - 1949 Bắc Giang 1968 D267 Bắc Giang Không Tìm liệt sĩ 15-01-2018
4458 phạm như Thục - 1951 Thanh Hóa 1968 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-01-2018
4457 Nguyễn Hữu Quýnh Không 1945 Phú Thọ 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-01-2018
4456 Dương Đình Chiến - 1950 Hà Giang 1971 KT 1972 Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 15-01-2018
4455 Toi viết Bảy - Nghệ An C10, 609 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-01-2018
4454 Nguyễn Doãn Long Không 1948 Nghệ An 1966 Không biết 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 14-01-2018
4453 Nguyễn Doãn Minh Không 1947 Nghệ An 1968 C7 D5 E148 1970 Lào Không Tìm liệt sĩ 14-01-2018