Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4342 trong tổng số 4342 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 4/218
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4299 Nguyễn Văn Đinh Đinh - 1942 Vĩnh Phú 1963 181928 1968 Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 08-11-2017
4298 Dương Tích - Huế 1949 1951 Huế Không Tìm liệt sĩ 08-11-2017
4297 Lê Khả Lăng - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-11-2017
4296 Lê Hồng Sơn - 1948 Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-11-2017
4295 cao văn sơn - 1948 Thanh Hóa 1967 1968 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 07-11-2017
4294 Trịnh Xuân Núi Núi Không 1945 Hà Tây 1967 KH 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-11-2017
4293 Nguyễn Đình Phúc Phúc - 1942 Hà Tây 1966 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 06-11-2017
4292 Nguyễn Văn Đinh Đinh - 1942 Phú Thọ 1963 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-11-2017
4291 Nguyễn văn Công - 1950 Hà Nam 1969 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-11-2017
4290 Ngô đức Giáp - 1943 Hải Hưng 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-11-2017
4289 Phạm Văn Năm - 1953 Thanh Hóa C21KB 1973 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 02-11-2017
4288 Trịnh Công Quyết - 1945 Thanh Hóa 1964 C19 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 02-11-2017
4287 Lê thiệu lưu Lưu - Thanh Hóa 1979 An Giang Không Tìm liệt sĩ 01-11-2017
4286 Phan (phạm) Đức Kỷ - 1949 Hà Tĩnh 1967 C21, E1, F324 1968 Huế Không Tìm liệt sĩ 01-11-2017
4285 Lê Văn Hiển - 1947 Vĩnh Phú Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-10-2017
4284 Vũ Phú Còn - 1947 Thái Bình E141 1972 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 30-10-2017
4283 phùng văn đại - 1937 Vĩnh Phú 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-10-2017
4282 nguyễn văn mão - 1940 Thanh Hóa 1963 c12/e3/f10 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-10-2017
4281 Nguyễn văn cành Cành - 1947 Vĩnh Phú Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 28-10-2017
4280 BÙI QUANG ĐỈNH - 1934 Vĩnh Phú 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-10-2017