Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4242 trong tổng số 4242 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 4/213
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4199 Nguyễn Đình Diện - Thái Bình 1970 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 20-09-2017
4198 Trần văn Thành 3 điểu Hồ Chí Minh 1951 Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 19-09-2017
4197 Hoàng Trung Phúc - 1946 Vĩnh Phú 1966 1969 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 19-09-2017
4196 Phạm Minh Tuấn - 1941 Quảng Ninh 1966 241F 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-09-2017
4195 Mai Văn Sinh - 1952 Nghệ An 1970 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-09-2017
4194 Nguyễn Văn Bùi - 1950 Hải Phòng 1967 C3-D507-F7,P1 1950 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 19-09-2017
4193 nguyên an huy huy - 1944 Vĩnh Phú MTP 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-09-2017
4192 Lê Văn Ngạc - 1952 Hải Dương C25, E1, F9 1971 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 17-09-2017
4191 Nguyễn văn Hoà - 1945 Nghệ An 1964 C21 e16 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-09-2017
4190 Chu Văn Đạo - 1952 Hải Hưng KNP 1970 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 17-09-2017
4189 Trịnh Minh Quế Trịnh Minh Quế Hà Nam D7 Tiểu Đoàn 7 Trun 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-09-2017
4188 Nguyễn Văn Hạt Hạt - 1945 Hải Dương 1965 E10 - KN 1969 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 16-09-2017
4187 Chu Văn Nghĩa - 1948 Hải Hưng 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-09-2017
4186 Chu Văn Đạo - 1952 Hải Hưng 1970 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 16-09-2017
4185 nguyên văn liêm - Hà Tây 1951 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-09-2017
4184 nguyên văn vần - Hà Tây 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-09-2017
4183 ho cong cay ho cong cay - 1947 Thanh Hóa 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-09-2017
4182 Lê Huy Tiến - 1950 Thanh Hóa 1971 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-09-2017
4181 Bùi Văn Vần - Thái Bình Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-09-2017
4180 Trần Văn Định - Ninh Bình 1967 C2 D1-9625 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-09-2017