Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4696 trong tổng số 4696 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 4/235
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4653 Trần Hồng Danh Danh - 1940 Hà Tĩnh 1960 KT 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-05-2018
4652 Lương Văn Bong Bong - 1946 Thái Bình 1968 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 09-05-2018
4651 Bùi Văn Niu - Hòa Bình 1973 d5090khg 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-05-2018
4650 ĐÀO HỒNG LĨNH - 1950 Thái Bình 1968 1971 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 04-05-2018
4649 phạm Hùng Cường - 1948 Thái Bình 1968 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 03-05-2018
4648 Nguyễn Đình Yến - 1947 Lạng Sơn 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-05-2018
4647 Nguyễn Trường Phi - 1944 Nghệ An 1968 VT8 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-05-2018
4646 Nguyễn kim Tụy - 1945 Nghệ Tĩnh Quảng Bình Không Tìm liệt sĩ 30-04-2018
4645 Nguyễn kim - 1942 Nghệ An 1964 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-04-2018
4644 Trương Xuân - Hà Tĩnh 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-04-2018
4643 Trương Văn Bính - Hà Tĩnh 1965 2003 1974 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 30-04-2018
4642 Đặng Quang - 1944 Hà Tĩnh 1968 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-04-2018
4641 phạm thanh long - 1952 Thanh Hóa 1969 e3/f9 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-04-2018
4640 Nguyễn Văn Bông - 1941 Quảng Nam d 70 1971 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 27-04-2018
4639 vu hong hoac vu van son - 1948 Bắc Ninh 1965 KN 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-04-2018
4638 Lê Thọ Hơn - 1944 Thanh Hóa 1965 1966 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 26-04-2018
4637 Bùi Văn Thừa Thừa - 1948 Thanh Hóa 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-04-2018
4636 Lương Xuân Thu - 1949 Ninh Bình 1970 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 25-04-2018
4635 Lương Xuân Thu - 1949 Ninh Bình 1970 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 25-04-2018
4634 Tạ Văn Hẳn - 1946 Vĩnh Phúc 1966 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 25-04-2018

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ