Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4515 trong tổng số 4515 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 5/226
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4452 Trần Quang Duyệt - Hà Tây 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-01-2018
4451 Đào Thanh NHàn NHàn - 1949 Hải Hưng 1967 thuộc KB 1972 Bình Long Không Tìm liệt sĩ 14-01-2018
4450 Bùi Doãn Mùi - 1955 Hà Tây 1975 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 12-01-2018
4449 Nguyễn Văn Thịnh - 1946 Vĩnh Phú 1967 1968 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 12-01-2018
4448 nguyễn xuân ân ân ân Nghệ An Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-01-2018
4447 lê quang Tụ Tụ - 1940 Thanh Hóa 1959 đoàn 559 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-01-2018
4446 nhữ văn - Hải Hưng Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 11-01-2018
4445 Phạm Văn Tháu Thấu Hải Phòng E83 1965 Thanh Hóa Không Tìm liệt sĩ 10-01-2018
4444 Nguyễn Quang Như - 1947 Thanh Hóa 1965 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-01-2018
4443 Nguyễn Quang Như - 1947 Thanh Hóa 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-01-2018
4442 nguyên đuc du nguyê đuc du - 1955 Nam Ðịnh 1972 2k2 trung đoan141 1974 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 10-01-2018
4441 Trần Đắc Hường - Thanh Hóa 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 08-01-2018
4440 Trần văn kết - 1952 Vĩnh Phú Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 08-01-2018
4439 Nguyễn Trọng Thức - 1952 Vĩnh Phú 1970 knp 1972 Bình Long Không Tìm liệt sĩ 08-01-2018
4438 nguyễn văn - 1965 Tiền Giang 1983 1987 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 08-01-2018
4437 ĐAN VĂN VĨNH - Hà Nam MTB 1974 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-01-2018
4436 MẠC LƯƠNG LƯỢT - 1947 Thanh Hóa 1974 Ðồng Tháp Không Tìm liệt sĩ 08-01-2018
4435 Nguyễn ngọc Đương - 1945 Hưng Yên D27 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 07-01-2018
4434 Vũ văn Quỳnh - 1948 Hải Hưng 1965 1970 Đường Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 06-01-2018
4433 Nguyễn Văn Vui - 1934 Bắc Ninh 1964 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-01-2018