Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4342 trong tổng số 4342 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 5/218
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4279 Nguyễn Kim Cúc - Vĩnh Phú 1965 D K82 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-10-2017
4278 Bùi Tấn Lộc không Bến Tre 1965 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-10-2017
4277 Trần công Hoan - 1950 Hà Tĩnh 1970 10 KB 1972 Cà Mau Không Tìm liệt sĩ 25-10-2017
4276 Đinh Văn Chuyện Chuyện - 1946 Thái Bình e320KB Long An Không Tìm liệt sĩ 24-10-2017
4275 Trần Đình Hợi - 1949 Thái Bình 1968 1970 Lào Không Tìm liệt sĩ 24-10-2017
4274 Trần Đình Hợi - 1949 Thái Bình 1968 E335 1970 Lào Không Tìm liệt sĩ 24-10-2017
4273 Nguyễn Cua - Không rõ Không rõ Không Tìm thân nhân 23-10-2017
4272 Hà Phúc Gương - 1942 Phú Thọ 1968 1971 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 22-10-2017
4271 Ngô Cự Thi - 1952 Thanh Hóa 1972 E5 K9 1974 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 22-10-2017
4270 Đỗ Đức NAM Đỗ Đức Hồng H1 1935 Hải Phòng 1968 H1 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-10-2017
4269 Trần Văn Nhu - 1940 Nam Hà 1959 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-10-2017
4268 Trần Văn Nhu - 1940 Nam Hà 1959 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-10-2017
4267 Trần Văn Nhu - 1940 Nam Hà 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-10-2017
4266 Võ văn tấn Tấn - 1960 Nghệ An Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 19-10-2017
4265 ngô xuân tập - 1949 Thái Bình c2, d7, e209, f7, KB 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 18-10-2017
4264 Vũ Văn Hạnh - 1949 Hải Dương 25730 1990 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 18-10-2017
4263 Vũ Văn Hạnh - 1949 Hải Dương 25730 1990 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 18-10-2017
4262 Trần Xuân minh - 1947 Hà Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-10-2017
4261 Vũ Văn Hạnh - 1949 Hải Dương 25730 1990 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 18-10-2017
4260 Bùi văn Nắng - 1941 Hải Dương 1965 C14 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 18-10-2017