Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4696 trong tổng số 4696 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 5/235
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4633 Lê văn Thiết - 1936 Hà Tây 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-04-2018
4632 Lê Văn Sót - Thanh Hóa Huế Không Tìm liệt sĩ 24-04-2018
4631 Đặng Văn Chiếm - 1948 Thái Bình 1965 1965 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-04-2018
4630 Nguyễn Viết Thế - 1944 Hà Nội 1968 KB 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-04-2018
4629 Nguyễn Quang Phục - 1947 Quảng Bình 1972 F324 1972 Huế Không Tìm liệt sĩ 23-04-2018
4628 Vũ Văn Viện - 1950 Quảng Ninh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-04-2018
4627 Nguyễn trọng Quỳnh - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-04-2018
4626 Dinh quang Trung - 1941 Phú Thọ 1968 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-04-2018
4625 Nguyễn Văn Tích - Hà Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-04-2018
4624 Nguyễn Văn Tích - Hà Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-04-2018
4623 Nguyễn Văn Trường - 1948 Nghệ An 1965 C3D40 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-04-2018
4622 Lê Đức Ân - 1951 Hà Tĩnh c3 d4 e148 f316 - QĐ 1971 Lào Không Tìm liệt sĩ 20-04-2018
4621 Hồ Quốc Dũng - 1949 Nghệ An 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 20-04-2018
4620 Hoàng Quang Biều - 1928 Thái Bình 1945 1952 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-04-2018
4619 TRẦN BÌNH TỰU - 1946 Bắc Giang 1967 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-04-2018
4618 LÊ VĂN PHÙNG LÊ VĂN PHÙNG 1952 Ninh Bình 1971 Sư đoan 312 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-04-2018
4617 LÊ VĂN PHÙNG LÊ VĂN PHÙNG 1952 Ninh Bình 1971 Sư đoan 312 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-04-2018
4616 Vũ văn Phan Không rõ 1952 Bắc Ninh 1972 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 15-04-2018
4615 Hoàng Quang Biều - 1928 Thái Bình 1945 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-04-2018
4614 Vũ Đức Tùng - 1948 Thanh Hóa 1965 D32, 502, QK5 1969 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 13-04-2018

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ