Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4242 trong tổng số 4242 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 5/213
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4179 Nguyễn Huy Cận Cận - 1960 Quảng Trị 1978 1980 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 14-09-2017
4178 Nông đức vệ Vệ - Bắc Kạn D22 e21 f2 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 14-09-2017
4177 Đinh Văn Minh - 1949 Thanh Hóa P2 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-09-2017
4176 Nguyễn Xuân Hòa - 1955 Hòa Bình 1974 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 13-09-2017
4175 Vũ Xuân Tiến Vũ Văn Tiến 1949 Thanh Hóa 1967 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 13-09-2017
4174 Nguyễn Văn Liệt - 1951 Hải Hưng 1971 C18 1972 Quảng Bình Không Tìm liệt sĩ 13-09-2017
4173 Nguyễn Văn Vượng - Thái Bình 1966 1971 Lào Không Tìm liệt sĩ 13-09-2017
4172 Nguyễn Văn Sấn Sấn - 1947 Hưng Yên 1966 P1 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 13-09-2017
4171 Nguyễn Văn Kỉnh - 1940 Vĩnh Phú 1968 KN 1969 Bình Long Không Tìm liệt sĩ 13-09-2017
4170 Trần Văn Kim Thành 1928 Nam Ðịnh 1946 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-09-2017
4169 Bùi Văn Hường Hường - Thanh Hóa 1965 d bộ- d9- E66-F304 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-09-2017
4168 Cao Minh Oanh Oanh - Thanh Hóa 1966 D41,BT5, 559 1968 Quảng Bình Không Tìm liệt sĩ 11-09-2017
4167 Cao Văn Chân Chân 1951 Nghệ An 1970 E270 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 11-09-2017
4166 Tống Thanh Miện - 1940 Thái Bình 1968 B7,C7, D40,E2, F304B 1968 Quảng Bình Không Tìm liệt sĩ 11-09-2017
4165 ngô đức Thành Chiến 1947 Bắc Ninh 1965 557 1966 Khánh Hòa Không Tìm liệt sĩ 11-09-2017
4164 Nguyễn Văn Thành - 1942 Hưng Yên 1960 thuộc KT 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 10-09-2017
4163 Nguyễn Danh Điện - 1950 Hải Dương P2 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 10-09-2017
4162 Hoàng Xuân liễn lien - 1928 Nghệ An Hòa Bình Không Tìm liệt sĩ 09-09-2017
4161 Hoàng Xuân liễn lien - 1928 Nghệ An Hòa Bình Không Tìm liệt sĩ 09-09-2017
4160 Mai Anh Trúc - 1947 Thanh Hóa 1969 Quảng Ngãi Không Tìm thân nhân 09-09-2017