Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4242 trong tổng số 4242 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 6/213
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4159 Mai Anh Trúc - 1947 Thanh Hóa 1969 Quảng Ngãi Không Tìm thân nhân 09-09-2017
4158 Nhân ngọc RO RO - 1938 Thái Bình 1965 1965 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-09-2017
4157 Bùi thanh Trường - 1951 Nghệ An 1969 KB (C20 -B2) 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-09-2017
4156 Lê văn Nguyên Không rõ 1951 Hải Hưng 1974 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-09-2017
4155 Nguyễn hữu Thẩm - Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-09-2017
4154 Trần Đức Quý - 1934 Hải Phòng 1967 1969 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 08-09-2017
4153 Nguyễn Như Huynh - 1950 Thái Nguyên Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-09-2017
4152 Nguyễn văn Ninh - 1950 Hà Tây 1968 KB 1969 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 07-09-2017
4151 Hà văn nhiễu Hà văn nhiễu - 1941 Thái Bình Đoàn 90, f2, b2 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 07-09-2017
4150 Đinh Xuân Hưng - 1952 Ninh Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-09-2017
4149 Bùi Văn Bản (Bảo) Ko rõ 1952 Thái Bình 1970 D40 E116 F2 1974 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 06-09-2017
4148 Nguyễn Đức Cường - 1949 Thanh Hóa 1968 1990 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 06-09-2017
4147 Lê Văn Miên - 1948 Thanh Hóa 1965 C3kt 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-09-2017
4146 Lê Văn Chỉ - Thanh Hóa 1966 1966 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 06-09-2017
4145 Đinh Văn Lãm Không 1947 Hà Tây 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-09-2017
4144 Nguyễn Văn Đại Thoan - 1953 Nghệ An 1970 k90JB05 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-09-2017
4143 Nguyễn Thái Long - 1949 Thái Nguyên 1968 304B 1972 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 05-09-2017
4142 Hà Ngọc Sơn - 1947 Thanh Hóa 1965 D7kh 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 05-09-2017
4141 Nguyễn Danh Ngôn - Bắc Ninh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-09-2017
4140 Trần văn Hùng - 1958 Bắc Giang 1976 E2D867 1979 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 04-09-2017