Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4515 trong tổng số 4515 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 6/226
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4432 Nguyễn Bùi Hào - 1956 Hải Hưng 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-01-2018
4431 Nguyễn Văn Vui Vui - 1934 Bắc Ninh 1964 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-01-2018
4430 Trần Đình Kỉnh - Thái Bình 1966 1968 Quảng Bình Không Tìm liệt sĩ 05-01-2018
4429 Vũ Văn Cầm - 1930 Nam Hà 1962 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-01-2018
4428 Nguyễn Thiệu Luân - Vĩnh Phúc 1968 7700 QKVB 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-01-2018
4427 Bùi Quốc Tuấn - Thái Bình 1966 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 03-01-2018
4426 Nguyễn Viết Căn - 1941 Hà Nội 1961 C9E31F2 1990 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 02-01-2018
4425 Đinh Trọng Tập - Ninh Bình 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 02-01-2018
4424 PHẠM VĂN Hồng - 1949 Hải Dương Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-01-2018
4423 Mai Văn Nam - 1953 Nam Ðịnh KB 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 01-01-2018
4422 Phạm Hinh Hinh - 1950 Thanh Hóa K-13 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 01-01-2018
4421 BÙI NGỌC MỸ - 1952 Hà Nam 1969 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-12-2017
4420 Phạm Văn Thinh Thịnh 1947 Thái Bình 1967 Lào Không Tìm liệt sĩ 31-12-2017
4419 Trần văn Khi - 1950 Hà Tây D15 F2 1973 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 31-12-2017
4418 Nguyễn Ngọc cường - 1966 Hải Dương 1983 C1D55 1984 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 30-12-2017
4417 Vũ Tây Phương - Tuyên Quang E148 1952 Sơn La Không Tìm liệt sĩ 30-12-2017
4416 Đoàn Duy Linh - 1951 Nam Ðịnh 1968 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 29-12-2017
4415 Trần văn Thư - Thái Nguyên 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-12-2017
4414 NGUYỄN VĂN BẾNH - 1939 Hải Phòng 1964 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-12-2017
4413 Nguyễn Văn Chản Không 1936 Hà Tây 1953 B4 1965 Tiền Giang Không Tìm liệt sĩ 28-12-2017