Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4342 trong tổng số 4342 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 6/218
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4259 Đặng hữu Hồng Đặng hữu Hùng 0 1941 Không rõ Không rõ Không Tìm thân nhân 17-10-2017
4258 Nguyễn Xuân Thái 171.400 1940 Nghệ An 1958 C1 D12 F2 QK5 1968 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 17-10-2017
4257 Lại Quý Trấp - 1941 Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-10-2017
4256 Đào Viết Thiệu không 1948 Ninh Bình 1965 C3 D1 E101 F325 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 16-10-2017
4255 ĐINH NGUYÊN - 1942 Hà Tĩnh 1962 KT 2513-CO 2 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-10-2017
4254 Nguyễn Duy Thông - Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-10-2017
4253 Bùi Đức Vỡi Bùi Duy Vỡi 1936 Thanh Hóa 1966 1968 Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm thân nhân 15-10-2017
4252 Bùi Đức Vỡi Vỡi Bùi Duy Vỡi 1936 Thanh Hóa 1966 1968 Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm thân nhân 15-10-2017
4251 Lê văn lơi Lơi - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-10-2017
4250 Xìn văn Điễng - 1937 Hà Giang 2001 Hà Giang Không Tìm thân nhân 14-10-2017
4249 Lê Thanh Long - 1946 Yên Bái C2 1970 Lào Không Tìm liệt sĩ 13-10-2017
4248 cao đình biếc biếc - 1936 Thanh Hóa p2 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-10-2017
4247 Nguyễn Hiền - 1925 Phú Yên 1945 E349 - F351 1968 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 12-10-2017
4246 Nguyễn Đình Giao - 1952 Yên Bái 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-10-2017
4245 Phạm Văn Phường - 1939 Hưng Yên 1966 1970 Bình Ðịnh Không Tìm thân nhân 10-10-2017
4244 Trần văn Nhuận Nhuận - 1944 Thái Bình 1967 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 10-10-2017
4243 Trần Duy Tráng - Hà Tây Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-10-2017
4242 Trần Văn Nhuận - Thái Bình Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 09-10-2017
4241 Nguyễn Hữu Hành - 1948 Nghệ Tĩnh P2M 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-10-2017
4240 Nguyễn Hữu Hành Nguyễn Hữu Hành không 1900 Nghệ Tĩnh 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-10-2017