Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4696 trong tổng số 4696 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 6/235
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4613 Nguyễn Viết Duy Di 1934 Quảng Nam 1954 Trung đoàn vận tải 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-04-2018
4612 hà Xuân thành hà xuân thành - 1919 Thanh Hóa chống pháp 1952 Nam Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 12-04-2018
4611 Đỗ Chí Bến - 1948 Thái Bình 1965 1966 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 12-04-2018
4610 Đỗ Chí Bến - 1948 Thái Bình 1965 1966 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 12-04-2018
4609 Phạm Văn Thản - 1948 Thái Bình Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 11-04-2018
4608 đỗ đình sy sy 1940 Hà Tây 1965 DMT 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-04-2018
4607 trần văn nhật - 1957 Nghệ Tĩnh Campuchia Không Tìm liệt sĩ 11-04-2018
4606 Nguyễn Đức Triệu - 1949 Hải Hưng 1966 6389 1969 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 10-04-2018
4605 Trần Xuân Hồng - 1952 Nghệ An 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-04-2018
4604 Vũ văn Phan - Bắc Ninh 1972 Chiến sỹ 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-04-2018
4603 Nguyễn Minh Đoàn - 1946 Hà Tĩnh 1965 D27B 1967 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 06-04-2018
4602 Trần Văn Kiều Kiều Nam Ðịnh 1968 Đoàn2123s9 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 05-04-2018
4601 Trần xuân ngơi Trần xuân ngơi - 1949 Hà Nam 1966 1967 Ðà Nẵng Không Tìm liệt sĩ 05-04-2018
4600 Phạm văn Bằng - 1947 Thái Bình 1967 C1D1 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-04-2018
4599 Phạm văn Bằng - 1947 Thái Bình 1967 C1D1 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-04-2018
4598 Phạm văn Bằng - 1947 Thái Bình C1D1 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-04-2018
4597 lê văn tý - 1948 Nghệ Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-04-2018
4596 Nguyễn Văn Hinh - 1946 Thái Nguyên 1967 E246 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-04-2018
4595 Tạ Nguyên Hưu - 1950 Thanh Hóa 308 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-04-2018
4594 Cầm Bá Bính - 1946 Thanh Hóa 1967 1968 Quảng Bình Không Tìm liệt sĩ 02-04-2018

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ