Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4559 trong tổng số 4559 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 11/228
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4376 Lê Phú không có 1944 Hà Nội 1966 KB 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 18-12-2017
4375 Nguyễn ngọc Lương - 1947 Huế 1965 KN 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-12-2017
4374 Nguyễn văn Phùng - 1939 Huế 1963 Trung đoàn 270 1967 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 18-12-2017
4373 Nguyễn Đắc Thu Không 1952 Hưng Yên 1971 Sư đoàn 5 Đông nam B 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-12-2017
4372 Vũ Quang Đạo - 1946 Nam Ðịnh 1965 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 18-12-2017
4371 Đinh Minh An Quân đội 1948 Hà Nội Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-12-2017
4370 Nguyễn Văn Nam - 1948 Bắc Ninh 1966 C12 , D8 , E16 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 18-12-2017
4369 Đinh văn Thiện - 1941 Cao Bằng 1967 C2, D7-KT 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-12-2017
4368 Trịnh Đình Chi - 1953 Thanh Hóa 1971 Tiểu đoàn 9, trung đ 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-12-2017
4367 Nguyễn doãn Đoan - 1935 Thái Bình 1962 1969 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 14-12-2017
4366 PHAM NGOC TRAI - 1946 Hải Phòng 1965 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 14-12-2017
4365 Hoàng trọng Linh Lình Thái Bình C16/e165/F7 1969 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 14-12-2017
4364 Hà Đình Nhự Nhự - 1940 Yên Bái 1966 d1 F31 1969 Nghệ An Không Tìm liệt sĩ 14-12-2017
4363 Hà Đình Nhự Nhự - 1940 Yên Bái d1 F31 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-12-2017
4362 Hà Đình Nhự Nhự - 1940 Yên Bái d1 F31 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-12-2017
4361 Hà Đình Nhự Nhự - 1940 Yên Bái d1 F31 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-12-2017
4360 Nguyễn văn xe - 1947 Vĩnh Phúc Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 12-12-2017
4359 Trần Văn Côn - 1936 Hà Nội 08/08/1967 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-12-2017
4358 Trần Văn Chung - 1948 Thái Bình 1968 1968 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 11-12-2017
4357 Nguyễn văn Đảng - Ninh Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-12-2017

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ