Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5742 trong tổng số 5742 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 11/288
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5559 ĐẶNG VĂN CHIÊN - 1946 Nam Hà 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-08-2018
5558 Lê Đình Chích - 1918 Thanh Hóa 1949 1953 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-08-2018
5557 Lê Đình Chuyên - 1941 Thanh Hóa 1965 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-08-2018
5556 Phạm văn Cản - 1948 Thái Bình 1966 C3D1KN 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 08-08-2018
5555 trương Chính Nguyện - Hà Nam Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-08-2018
5554 Lê Văn Huệ - 1946 Hà Tĩnh 1965 Đoàn 565 1967 Lào Không Tìm liệt sĩ 08-08-2018
5553 Nguyễn Văn Kiều - Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-08-2018
5552 Quách mạnh Hùng - 1950 Hòa Bình 1971 1975 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 07-08-2018
5551 Bùi Văn Nhâm - 1948 Hòa Bình 1967 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 07-08-2018
5550 Dương văn Nhanh Nhanh - Hà Nội 1965 Dai doi 311 KB 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 07-08-2018
5549 Đỗ Quang Tuân - 1941 Bắc Ninh 1959 D30 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-08-2018
5548 Bùi Văn Hửn - Hòa Bình 1966 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-08-2018
5547 Nguyễn Văn Thuyết - 1919 Hà Tĩnh 1954 Hưng Yên Không Tìm liệt sĩ 07-08-2018
5546 Trần Viết Thuyết Thuyết - 1932 Huế 1948 e101 1952 Khánh Hòa Không Tìm liệt sĩ 07-08-2018
5545 Bùi Văn Nhâm - 1948 Hòa Bình 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 07-08-2018
5544 Bùi Văn Nhâm - Hòa Bình 1972 Không rõ Không Tìm thân nhân 07-08-2018
5543 Nguyễn Văn Trường - 1960 Nghệ Tĩnh 1981 E686 1981 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-08-2018
5542 Nguyễn Văn Huân - 1945 Ninh Bình 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-08-2018
5541 Nguyễn Hoàng Cầu Cầu - 1944 Nghệ An 1966 P4 1967 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 07-08-2018
5540 Nguyễn Xuân Chuông - 1954 Vĩnh Phú 1972 C1D7E8F324 1973 Huế Không Tìm liệt sĩ 07-08-2018

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ