Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5870 trong tổng số 5870 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 11/294
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5691 Cù Huy Thập - 1940 Hà Tĩnh 1963 Tiểu đoàn 8KT 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-08-2018
5690 Cù Huy Đường - 1933 Hà Tĩnh 1953 Tiểu đoàn 44 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-08-2018
5689 Nghiêm Xuân Vượng Vượng - 1935 Hà Nội 1968 C1D4E27 1969 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 26-08-2018
5688 Phan văn phú Phú - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-08-2018
5687 Nguyễn Văn Giáp - 1947 Vĩnh Phú 1965 559 1968 Ðồng Tháp Không Tìm liệt sĩ 25-08-2018
5686 Phạm Đăng Kế Phạm Đăng Kế - 1951 Thái Bình 1968 KB 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-08-2018
5685 Nguyễn đình hân Nguyễn công hận - 1950 Nghệ An 1968 C21 1972 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 25-08-2018
5684 Hà Văn Hồng - 1949 Thái Nguyên 1968 C1 D80 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-08-2018
5683 Nguyễn Trọng Mậu - 1930 Hà Tĩnh 1953 170454 1965 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-08-2018
5682 Trần Văn Sếu - 1940 Thái Bình 1963 KB 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-08-2018
5681 Phạm Công Quyền - 1939 Hải Phòng 1960 K2B 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-08-2018
5680 Nguyễn Công Quyền - 1939 Hải Phòng 1960 K2B 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-08-2018
5679 Nguyễn Văn Hồng - 1945 Hà Nam 1966 C7D8,E568,F330 1968 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 23-08-2018
5678 Nguyễn Văn Phong Phang 1943 Hải Phòng 1969 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 23-08-2018
5677 Nguyễn Xuân Quý Nguyễn Văn Quý - Hà Tĩnh Đại đổi 2, Tiểu đoàn Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 23-08-2018
5676 Lê Văn Vụ - 1947 Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-08-2018
5675 Nguyễn Xuân Hòa Nguyễn Xuân Bai 1950 Hà Nam 1973 KB 1974 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-08-2018
5674 Nguyen dang Thau Nguyen dang thu 1930 Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-08-2018
5673 Phạm văn Huệ Phạm văn Huệ - 1947 Thanh Hóa 12BM 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-08-2018
5672 Nguyễn Văn Ngạn - 1946 Hà Nội 1967 25KB 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-08-2018