Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5803 trong tổng số 5803 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 5/291
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5744 Phan viết hoàn Phan viết Bồng - 1950 Hà Tĩnh 1990 5/1968 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 15-09-2018
5743 Chử Văn Vuốt - 1949 Hà Nội 1971 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-09-2018
5742 Vũ ĐÌnh Long - 1952 Vĩnh Phúc 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-09-2018
5741 Nguyễn Văn Bách - 1950 Hải Dương 1969 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 14-09-2018
5740 Ngô Duy Trụ - 1933 Hà Nội Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-09-2018
5739 Hô kim trọng Trọng - 1951 Nghệ An 1972 C2.tiểu đoàn D2 trun 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5738 BÙI XUÂN NGẬT NGẬT - 1953 Hải Hưng 1972 1974 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5737 Ngô Thuận - 1927 Quảng Ngãi 1952 1960 Lào Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5736 Nguyễn Hữu Tạo Nguyễn Hữu Tạo - 1951 Thanh Hóa 1969 P2 1972 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5735 Mai Xuân Thoàn - Quảng Bình Lào Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5734 Thái khắc Yết - 1942 Nghệ An 1961 NB 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5733 Nguyễn Văn Chỉnh - 1936 Ninh Bình 1965 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5732 PHAN QUANG DONG - 1950 Thanh Hóa 1968 D33 KB Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5731 trần nhật cao - 1936 Nam Ðịnh 1968 không rõ 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5730 PHAN QUANG DONG - 1950 Thanh Hóa 1990 D33 KB 1973 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5729 NGUYỄN VĂN ĐỒNG ĐỒNG - 1945 Hà Tây 1967 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5728 Trần Văn Tứ - 1935 Nghệ An 1990 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5727 Nguyễn Đình Luyện trâm Hà Tây 1950 E48 F320 - QĐ3 1954 Hà Tây Không Tìm liệt sĩ 11-09-2018
5726 Nguyễn Duy Bốn - 1948 Hải Hưng 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-09-2018
5725 Nguyễn Sỹ Công - 1944 Nghệ An 1965 1967 Quảng Trị Tìm thân nhân 10-09-2018