Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6059 trong tổng số 6059 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 5/303
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6000 Nguyễn Doãn Đỉnh - 1946 Hà Nội 1963 C2 - D334 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-04-2019
5999 Nguyễn Doãn Đỉnh - 1946 Hà Nội Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-04-2019
5998 Nguyễn Văn Phượng - 1950 Thanh Hóa 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-04-2019
5997 Dương Văn Chiến - 1959 Nghệ An Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-04-2019
5996 phạm văn thịnh phạm văn thịnh - Hà Tây C3 đoàn A382 đặc côn 1983 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 18-04-2019
5995 Vì Văn Hoá Không Thanh Hóa Lào Không Tìm liệt sĩ 16-04-2019
5994 Hoàng Công Nghiêm - 1948 Ninh Bình 1963 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-04-2019
5993 Nguyễn Văn Đệ HT.86.505.YK.K21 Bắc Giang Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-04-2019
5992 Đoàn Văn Biên - 1945 Hà Tây 1963 C13KB 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-04-2019
5991 Nguyễn Công Thao - 1940 Hà Nam 1965 1973 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 11-04-2019
5990 Đinh Quốc Ân - 1951 Thanh Hóa 1969 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-04-2019
5989 Nguyễn Ngọc Hoàn - 1963 Hà Tây 1968 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 09-04-2019
5988 Nguyễn Văn Điều - 1916 Hải Dương 1952 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-04-2019
5987 Nguyễn Đình Thiệm - Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-04-2019
5986 nguyễn công vinh - 1952 Hà Nội 1971 c3 1973 Ðồng Tháp Không Tìm liệt sĩ 08-04-2019
5985 Nguyễn xuân Thường Nguyễn huy long 1945 Hà Nội 1965 1970 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 08-04-2019
5984 Nguyễn xuân Thường Huy long 1944 Hà Nội 1965 Nb 1970 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 07-04-2019
5983 Phan Xuân Dậy - 1947 Thanh Hóa 1965 D9,E18,F5 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 06-04-2019
5982 Nguyễn Ngọc Tám - 1949 Thanh Hóa 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-04-2019
5981 Vũ Xuân Tỳ - Hải Hưng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-04-2019