Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5925 trong tổng số 5925 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 5/297
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5866 nguyễn đức phan - 1945 Thanh Hóa 1963 c11 d6 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-11-2018
5865 Ngô Văn Mỗi - 1949 Hải Phòng 1969 C7, D5,E45,F1 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-11-2018
5864 Lê Văn Mau Lê Văn Mau Lê Văn Mau 1945 Thanh Hóa 1965 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-11-2018
5863 Lê Đình Chuân - Thanh Hóa 1949 1952 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-11-2018
5862 Lê Đình Xuân - 1943 Thanh Hóa 1967 d4 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-11-2018
5861 Trần Đức Việt - 1949 Ninh Bình 1967 T2, d10 kb 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-11-2018
5860 Phạm Ngọc Hưng Ngọc Bân Hưng Yên 1945 1951 Lào Không Tìm liệt sĩ 12-11-2018
5859 Phạm Ngọc Hưng Ngọc Bân Hưng Yên 1945 1951 Lào Không Tìm liệt sĩ 12-11-2018
5858 Bùi văn ánh Ánh - 1951 Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-11-2018
5857 Tông Đăng Khoa - 1936 Thanh Hóa 1965 TRUNG ĐOÀN 138 1968 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 11-11-2018
5856 Nguyễn Hữu Đại Đại - 1949 Phú Thọ 1967 C9d2KB 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-11-2018
5855 Hoàng văn Sơn - 1950 Thanh Hóa 1972 P2 1974 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 10-11-2018
5854 Dương văn Thụ - 1949 Thanh Hóa P2 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-11-2018
5853 Đinh Quang Lập - 1949 Tuyên Quang 1968 KN Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 06-11-2018
5852 Nguyễn Văn Trí - 1932 Quảng Nam 1954 C406KN 1963 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 05-11-2018
5851 Lê mạnh Hùng - 1951 Thanh Hóa C15e31f2 1972 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 05-11-2018
5850 Vũ duy Thái - 1940 Nam Ðịnh 1959 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 04-11-2018
5849 Vũ Duy Thái - 1939 Nam Ðịnh 1959 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-11-2018
5848 nguyen van Hai - 1921 Nghệ An C118, d274, e18, f32 Huế Không Tìm liệt sĩ 02-11-2018
5847 Triệu văn Thính - 1940 Cao Bằng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-11-2018