Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5870 trong tổng số 5870 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 5/294
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5811 Nguyễn Thế Dự Không 1940 Vĩnh Phú 1966 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-10-2018
5810 Nguyễn Văn Ngũ - Vĩnh Phúc Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 10-10-2018
5809 Bùi Văn Tiền - 1951 Hải Hưng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-10-2018
5808 Nguyễn Văn Hừu - 1934 Nghệ An 1952 1954 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 07-10-2018
5807 Nguyễn Đặng Hường Hường Nguyễn Đặng Hường 1950 Nghệ An 1969 1973 Tiền Giang Không Tìm liệt sĩ 07-10-2018
5806 Tạ Minh Tâm Tạ Văn Giảng - 1949 Ninh Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-10-2018
5805 Nguyễn Văn Đức - 1947 Hà Nam 1967 D8KH 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-10-2018
5804 Nguyễn Văn Đức - 1947 Hà Nam 1968 Không rõ Không Tìm thân nhân 06-10-2018
5803 Hoang tien Dat - 1948 Hà Nam 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-10-2018
5802 Trần Đình Dần - 1937 Hà Nội 1961 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-10-2018
5801 CHU ĐÌNH VĂN - 1953 Nghệ An 1975 A4C4D4F149F316 1975 Bình Thuận Không Tìm liệt sĩ 04-10-2018
5800 CHU ĐÌNH VĂN - 1953 Nghệ An 1990 A4C4D4F149F316 Bình Thuận Không Tìm liệt sĩ 04-10-2018
5799 Nguyễn Xuân Sinh - 1940 Nam Ðịnh 1965 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-10-2018
5798 Nguyễn Cao Linh - 1949 Hà Tĩnh Bà Rịa - Vũng Tầu Không Tìm liệt sĩ 03-10-2018
5797 Lê Viết Tiến - 1948 Vĩnh Phú 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 03-10-2018
5796 Nguyễn Cao Linh Linh - 1948 Hà Tĩnh 1967 U26-P2 1969 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 02-10-2018
5795 Nguyễn Cao Linh Linh - 1948 Hà Tĩnh 1967 U26-P2 1969 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 02-10-2018
5794 nguyễn xuân nghĩ Nguyễn Văn Nghĩ 1946 Nam Hà 1965 1972 Không rõ Tìm liệt sĩ 02-10-2018
5793 Nguyễn Công Hoan - 1947 Hà Tĩnh 1966 D10-KH 1970 Huế Không Tìm liệt sĩ 01-10-2018
5792 Trần Văn Tùng - 1948 Phú Thọ 1966 C3, d7, e16 ( KB ) 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-09-2018