Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5803 trong tổng số 5803 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 6/291
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5724 nguyễn bá mẫu - 1952 Hà Tây 1973 Nghệ An Không Tìm liệt sĩ 10-09-2018
5723 Nguyễn Văn Trưng - 1937 Thái Bình 1968 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-09-2018
5722 Nguyễn Sỹ Công - 1944 Nghệ An 1965 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-09-2018
5721 Trần Văn Mễ - 1942 Thái Bình 1967 NB 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 08-09-2018
5720 Bùi Văn Tích - 1944 Nghệ An 1965 P2 1968 Huế Không Tìm liệt sĩ 08-09-2018
5719 Nguyễn Văn Đán - 1947 Nam Ðịnh 1967 d7KB 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-09-2018
5718 Đỗ viết Ngữ - 1952 Thanh Hóa 1969 B2143 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 06-09-2018
5717 Nguyễn Duy Từ - Hà Tĩnh 1969 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-09-2018
5716 Lê Thị Long - 1940 Bình Ðịnh 1964 1972 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 05-09-2018
5715 Lưu Hoa Tiên - 1948 Hà Nội PG 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 05-09-2018
5714 Nguyễn Văn Thư - Vĩnh Phú Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-09-2018
5713 lê trung cấp cấp - 1938 Thanh Hóa 1962 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-09-2018
5712 Đoàn Hùng - 1952 Nam Ðịnh 1969 R1 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-09-2018
5711 Lê Văn Điếm - Thanh Hóa 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-09-2018
5710 Nguyễn Văn Hảo - 1948 Bắc Ninh Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 03-09-2018
5709 phan xuân hoài phan xuân hoài - 1953 Thái Bình 1970 c19kb 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-09-2018
5708 phan xuân hoài phan xuân hoài - 1953 Thái Bình 1970 c19kb 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-09-2018
5707 Hà Văn Nhâm - 1956 Hà Tây 1976 1978 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 02-09-2018
5706 Bùi Hùng Anh - 1960 Quảng Ninh 1978 1981 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-09-2018
5705 Nguyễn Đăng Nhạc - 1942 Bắc Ninh 1968 C1D4 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-09-2018