Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5925 trong tổng số 5925 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 6/297
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5846 Nguyễn Thanh Hải Hai Hà Nam 1970 QK9 1974 Long An Không Tìm liệt sĩ 01-11-2018
5845 Phạm Văn Nhân - Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-10-2018
5844 Trương Văn Trung - Thanh Hóa 1971 Không rõ Không Tìm thân nhân 30-10-2018
5843 Trương Văn Trung - 1952 Thanh Hóa 1990 1971 Campuchia Không Tìm thân nhân 30-10-2018
5842 Nguyễn Chua Chua - 1927 Quảng Nam 1948 1952 Ðắk Lắk Không Tìm liệt sĩ 30-10-2018
5841 Nguyễn Công Phong - 1953 Thanh Hóa 1971 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 29-10-2018
5840 Nguyễn Công Phong - 1953 Thanh Hóa 1971 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 29-10-2018
5839 Nguyễn Công Phong - Thanh Hóa 1972 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 29-10-2018
5838 Nguyễn Văn Chức Nguyễn Văn Chức - 1945 Hà Nội 1965 43910 1968 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 29-10-2018
5837 Đặng Văn Cử - 1950 Nam Ðịnh 1969 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-10-2018
5836 Đặng Văn Cử - 1950 Nam Ðịnh 1969 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-10-2018
5835 Bùi Tiến Oanh - 1961 Thái Bình 1979 F339 1981 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 28-10-2018
5834 Trần Quang Tuyến Tuyến - 1947 Hà Nam 320 1969 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 27-10-2018
5833 Hoàng Ngọc Soa - 1944 Hà Tĩnh 1972 Hà Nội Không Tìm liệt sĩ 27-10-2018
5832 Nguyễn Văn Đỗ - 1944 Hà Nam 1964 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-10-2018
5831 Nguyễn Hữu Thảo - 1945 Hà Nam 1968 P4 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-10-2018
5830 VŨ XUÂN THÀNH - 1945 Quảng Ninh KB Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-10-2018
5829 Hoàng Văn Thố - 1943 Lào Cai 1990 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-10-2018
5828 Hoàng Văn Dương - 1921 Lào Cai 1990 Phú Thọ Không Tìm liệt sĩ 23-10-2018
5827 Nguyễn văn tập - 1945 Bắc Giang Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 23-10-2018