Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6059 trong tổng số 6059 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 6/303
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5980 Triệu Văn Hỏn - 1950 Lạng Sơn 1968 D10, Đoàn 429, B2 1990 Bình Dương Tìm liệt sĩ 05-04-2019
5979 Đồng Sỹ Kính - 1959 Nghệ Tĩnh 1977 1979 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-04-2019
5978 Triệu Văn Hỏn - 1950 Lạng Sơn 1968 D10 1971 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 30-03-2019
5977 Triệu Văn Hỏn - 1950 Lạng Sơn 1968 D10, Đoàn 429, B2 1971 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 30-03-2019
5976 Nguyễn văn tiền Tiền - 1941 Hà Tây Nhập ngũ tháng 2 năm Ðà Nẵng Không Tìm liệt sĩ 29-03-2019
5975 Lê đức THIỆP - 1945 Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-03-2019
5974 Nguyễn Thị Huệ - Hưng Yên 1945 Quảng Trị Không Tìm thân nhân 28-03-2019
5973 Nguyễn Quang Hường - Hà Tây 1968 Quảng Trị Không Tìm thân nhân 28-03-2019
5972 Trần Duy Phong - Nam Ðịnh 1969 Quảng Trị Không Tìm thân nhân 28-03-2019
5971 NGUYỄN PHÚ HỘi - Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-03-2019
5970 NGUYỄN PHÚ HỘi - Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-03-2019
5969 Phạm bá Bình - 1952 Nam Ðịnh 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-03-2019
5968 Phạm Thanh Biểu - 1950 Hà Tĩnh 1967 P2m 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-03-2019
5967 Phạm Thanh Biểu - 1950 Hà Tĩnh 1967 P2m 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-03-2019
5966 Hà Minh Thoang - 1945 Bắc Giang 1966 B2 1971 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 26-03-2019
5965 Nguyễn Minh Đường Ngọc Anh, Nguyễn Minh Đường 1944 Hà Tây 1973 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 26-03-2019
5964 Lý Văn Thọ - Vĩnh Phú 1953 Lai Châu Không Tìm liệt sĩ 23-03-2019
5963 Lê văn Tùy - 1948 Hà Nam 1967 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-03-2019
5962 Nguyễn Văn Thơ - 1947 Hải Dương 1965 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-03-2019
5961 Trịnh Xuân Mỹ - 1946 Nam Hà 1965 E 31, F2, QK5 1967 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 08-03-2019