Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5870 trong tổng số 5870 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 8/294
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5751 Lê phúc Bằng - Thanh Hóa 1966 2 kb 1968 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 16-09-2018
5750 Lê phúc Bằng - 1945 Thanh Hóa 1966 2 kb 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-09-2018
5749 Lại Bá Cảnh - 1947 Thái Bình 1966 C12 D3 E141- F312 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-09-2018
5748 Vũ Văn Bốn Bốn - 1954 Quảng Ninh C11d3e1f2 1974 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-09-2018
5747 Nguyễn Thế Cảo - 1948 Thanh Hóa 1965 F325B 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-09-2018
5746 Hoàng văn Thọ - 1943 Lạng Sơn 1963 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-09-2018
5745 Võ Doãn Quảng - Quảng Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-09-2018
5744 Phan viết hoàn Phan viết Bồng - 1950 Hà Tĩnh 1990 5/1968 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 15-09-2018
5743 Chử Văn Vuốt - 1949 Hà Nội 1971 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-09-2018
5742 Vũ ĐÌnh Long - 1952 Vĩnh Phúc 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-09-2018
5741 Nguyễn Văn Bách - 1950 Hải Dương 1969 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 14-09-2018
5740 Ngô Duy Trụ - 1933 Hà Nội Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-09-2018
5739 Hô kim trọng Trọng - 1951 Nghệ An 1972 C2.tiểu đoàn D2 trun 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5738 BÙI XUÂN NGẬT NGẬT - 1953 Hải Hưng 1972 1974 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5737 Ngô Thuận - 1927 Quảng Ngãi 1952 1960 Lào Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5736 Nguyễn Hữu Tạo Nguyễn Hữu Tạo - 1951 Thanh Hóa 1969 P2 1972 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5735 Mai Xuân Thoàn - Quảng Bình Lào Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5734 Thái khắc Yết - 1942 Nghệ An 1961 NB 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5733 Nguyễn Văn Chỉnh - 1936 Ninh Bình 1965 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5732 PHAN QUANG DONG - 1950 Thanh Hóa 1968 D33 KB Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018