Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 49 trong tổng số 4702 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/3
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
70 Trần Quốc Ái - 1950 Thái Bình 1967 1971 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 21-10-2011
912 Nguyễn Ai - 1925 Quảng Ngãi Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 25-10-2013
1313 Nguyễn Văn Ái - Thanh Hóa 1975 1979 Lạng Sơn Không Tìm liệt sĩ 30-12-2014
1345 nguyễn đức ái không Hải Dương 1972 C9D34E62F305 1974 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 15-02-2015
1346 nguyễn đức ái không 1951 Hải Dương 1972 C9D34E62F305 1974 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 15-02-2015
2081 Vũ Văn Ái - Thái Bình 1969 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 13-04-2016
2446 Mai văn Ái - Thái Bình Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 20-07-2016
3058 Hoang xuân Ái - 1946 Nghệ An Lào Không Tìm liệt sĩ 21-03-2017
3099 Hoàng xuân Ái - 1946 Nghệ An Lào Không Tìm liệt sĩ 03-04-2017
1241 đoàn văn ẩm - Thái Bình 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 25-09-2014
1242 đoàn văn ẩm - Thái Bình 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 25-09-2014
115 Nguyễn Ngọc Ẩn - 1959 Bình Dương 80.277.484 1982 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-03-2012
121 Phạm Văn Ân - 1945 Nam Ðịnh CV/F7 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-04-2012
188 Ninh Đức Ân - 1947 Nam Hà 1966 KBM 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-05-2012
821 ĐẶNG VĂN AN - 1950 Nghệ An 1967 kb 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-08-2013
1038 Nguyễn Đình An - Bắc Ninh 1972 C3TĐ7 1974 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 28-03-2014
1107 NGUYỄN VĂN ÂN - 1945 Vĩnh Phú 1963 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-07-2014
1224 Nguyễn Bá An An - Hà Nội Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-09-2014
1429 Nguyễn Đức Ân - 1952 Thanh Hóa C9 1973 Quảng Trị Tìm liệt sĩ 17-04-2015
1484 Nguyễn Hữu An An - 1949 Thái Bình 1968 1972 Huế Không Tìm liệt sĩ 19-05-2015

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ