Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 270 trong tổng số 6027 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/14
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
131 Vũ Xuân Ba - 1953 Hải Hưng 1977 Không rõ Không Tìm thân nhân 15-04-2012
174 Trần Thanh Ba - 1953 Thái Nguyên 1971 D5- KH 5 1974 Không rõ Tìm liệt sĩ 12-05-2012
176 Trần Thanh Ba không Thái Nguyên 1971 D5- KH 5 1974 Không rõ Tìm liệt sĩ 12-05-2012
411 Huỳnh Ngọc Ba - 1955 Quảng Nam 1983 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-10-2012
955 Hoàng Văn Ba Ba - Nam Ðịnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-11-2013
1070 Đỗ Huy Ba - 1947 Hà Tây 1969 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-05-2014
1153 Trần Thanh Ba - 1940 Quảng Bình 1964 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 27-07-2014
2030 Nguyễn Văn Ba - 1951 Nghệ An E209f7 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-04-2016
2573 Le Danh - 1945 Nghệ An 1945 D3, Đoàn 968 1970 Lào Không Tìm liệt sĩ 14-08-2016
3501 Ngân Văn Ba Ba - 1959 Nghệ An 1978 1979 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-07-2017
4499 Trần Ngọc - 1935 Bình Ðịnh 1954 E2 F3 1966 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 01-02-2018
5700 Nguyễn văn Bạ - Vĩnh Phú Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-08-2018
418 Tran Minh Bac Bac - 1940 Thái Nguyên 1964 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-10-2012
619 Vũ Đức Bắc Bắc Bắc 1949 Thái Bình T10- C2 1972 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 05-03-2013
905 Ma Đình Bắc - 1946 Thái Nguyên 1967 9603 1969 Lào Không Tìm liệt sĩ 23-10-2013
941 Nguyễn Văn Bắc - 1950 Thanh Hóa 1970 C6 K8 E1 (F1) Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-11-2013
942 Nguyễn Văn Bắc - Thanh Hóa 1971 C6 K8 E1(F1) Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-11-2013
2311 Nguyễn Công Bác - Hải Dương Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-06-2016
2825 Đỗ Văn Bắc - 1950 Thanh Hóa 1968 P2 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-11-2016
5401 nguyễn xuân bắc bắc - 1950 Bắc Giang 1972 1974 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-07-2018