Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 530 trong tổng số 6027 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/27
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
1383 Phạm Văn Cả - 1952 Thanh Hóa 1967 1968 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 17-03-2015
3037 Trần Văn - 1925 Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 14-03-2017
4108 Trần Quốc Ca Không có 1949 Nam Ðịnh 1966 P2 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-08-2017
4584 Đặng Như Ca Ca - 1950 Nam Ðịnh 1967 1975 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 25-03-2018
5790 mai văn ca - 1945 Thanh Hóa 1977 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-09-2018
5916 Bùi văn Ca - 1948 Quảng Ninh 1968 1974 Không rõ Không Tìm thân nhân 03-01-2019
6043 Nguyen Van Ca - An Giang Bình Ðịnh Không Tìm thân nhân 15-05-2019
992 Phạm Văn Các - 1948 Nam Ðịnh 1966 87KN Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-02-2014
1414 đặng văn các - Nam Ðịnh 1968 1969 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 04-04-2015
1415 đặng văn các - Nam Ðịnh 1968 E22F3 1969 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 04-04-2015
4547 Cao Xuân Các - 1947 Hải Hưng 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 03-03-2018
4548 Cao Xuân Các - 1947 Hải Hưng 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 03-03-2018
5635 Đỗ Văn Các - 1935 Vĩnh Phú Quảng Ninh Không Tìm liệt sĩ 15-08-2018
493 nguyen ba cai cai - Bắc Ninh 1967 E2F4 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-11-2012
209 Lê Văn Cam không Nghệ An 1947 D3 - E120 1948 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 12-06-2012
1527 nguyễn quý cẩm - Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-07-2015
1531 khuất đình cam - 1941 Hà Tây 1969 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-07-2015
2407 Đỗ văn Cẩm - 1937 Hải Phòng 1990 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-07-2016
2408 Đỗ văn Cẩm - 1937 Hải Phòng 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-07-2016
3581 Khúc Công Cẩm - 1948 Thái Bình 1967 406KN 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-07-2017