Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 253 trong tổng số 6350 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/13
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
3140 Hoàng Văn - 1950 Quảng Bình 1970 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 19-04-2017
526 phung van Dai - 1953 Hà Tây Campuchia Không Tìm liệt sĩ 18-12-2012
2219 vo van dai dai khong Hà Tĩnh 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-05-2016
382 Nguyễn Đắc Dân - 1954 Hà Tây 1973 1974 Kiên Giang Không Tìm liệt sĩ 15-09-2012
878 nguyen duc dan dan 1947 Nam Hà 1967 nb 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 25-09-2013
1121 LÊ VĂN DẦN - 1938 Vĩnh Phúc Không rõ Không Tìm liệt sĩ 20-07-2014
1217 Nguyễn Đức Dần - 1948 Vĩnh Phú 1967 18-KN 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-08-2014
1665 Nguyễn Văn Dần - 1951 Hà Nam 1990 Quảng Nam Không Tìm thân nhân 09-09-2015
1675 NGUYỄN VĂN DẪN - Long An 1970 1972 Ðắk Lắk Không Tìm liệt sĩ 29-09-2015
1727 LÊ BÁ DẦN - 1952 Hà Tây 1970 D9E33 1972 Bà Rịa - Vũng Tầu Không Tìm liệt sĩ 19-11-2015
2212 Tạ Văn Dẩn - 1950 Ninh Bình kb Campuchia Không Tìm liệt sĩ 15-05-2016
2448 Nguyễn Bá Dần - 1948 Hà Tây D.M.T 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-07-2016
3036 Lê văn Dần - 1948 Thanh Hóa 1967 E88-d7- kb 1968 Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 14-03-2017
3465 Nguyễn van DẨN - Hà Nội 1950 Hà Tây Không Tìm liệt sĩ 16-07-2017
3552 NGUYỄN VĂN DÂN NGUYỄN THÀNH DÂN 1946 Hải Phòng 1964 D8-E3-F324 1975 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 22-07-2017
4115 Nguyễn văn Dần - 1941 Yên Bái C3,D7,E66 1967 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 27-08-2017
4408 Nguyễn Văn Dân - 1950 Thanh Hóa 1968 P2 1950 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-12-2017
5097 Nguyễn Bao Dần - 1939 Hà Tây e36F308 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
5802 Trần Đình Dần - 1937 Hà Nội 1961 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-10-2018
5887 Hoàng văn Dân - 1957 Thanh Hóa 1981 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 08-12-2018