Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 234 trong tổng số 5803 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 2/12
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4037 dang huu ai dang huu ai - Hà Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-08-2017
65 Nguyễn Xuân Danh - 1960 Nghệ Tĩnh 1978 1980 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 24-09-2011
2481 Nguyễn Văn Danh Doanh 1940 Hải Phòng 1968 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2016
2606 Trần Hồng Danh - Nghệ Tĩnh 1965 KT 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-08-2016
2719 Nguyễn Tiến Danh Danh - Hà Tĩnh 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-09-2016
2720 Nguyễn Tiến Danh - Hà Tĩnh 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-09-2016
4538 Truong cong Danh - 1945 Nghệ Tĩnh 1964 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-02-2018
4653 Trần Hồng Danh Danh - 1940 Hà Tĩnh 1960 KT 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-05-2018
4954 phạm thành danh - 1949 Bà Rịa - Vũng Tầu 1963 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 26-07-2018
5355 Trần Văn Danh - 1949 Hà Tĩnh 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-07-2018
1082 nguyen tat dat dat - 1953 Hà Nam 1971 1972 Lào Không Tìm thân nhân 03-06-2014
1352 dinh the dat - 1949 Ninh Bình Không rõ Không Tìm thân nhân 21-02-2015
5126 Đinh Công Dat Dat - 1934 Hà Tây 1967 60-KN 1967 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
5128 Đinh Công Dat Dat - 1934 Hà Tây 1967 60-KN 1967 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
5296 Đinh Công Dat Dat DinhCongDat 1934 Hà Tây 1967 60-KN 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 29-07-2018
5298 Đinh Công Dat Dat DinhCongDat 1934 Hà Tây 1967 60-KN 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 29-07-2018
5803 Hoang tien Dat - 1948 Hà Nam 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-10-2018
3408 Nguyễn Văn Dậu - 1945 Hà Tây C12 1965 Lào Không Tìm liệt sĩ 11-07-2017
3409 Nguyễn Văn Dậu - Hà Tây C12 1966 Lào Không Tìm liệt sĩ 11-07-2017
3802 Nguyễn Văn Dậu - 1933 Bắc Giang 1968 KHG 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-07-2017