Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 251 trong tổng số 6274 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 2/13
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5888 Hoàng văn Dân - 1957 Thanh Hóa 1981 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 08-12-2018
6226 nguyễn thế dần - 1952 Nghệ An 1974 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 16-08-2019
1831 Trang Van Dang Viet Dang Quảng Nam 1954 Khánh Hòa Không Tìm liệt sĩ 17-01-2016
4037 dang huu ai dang huu ai - Hà Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-08-2017
65 Nguyễn Xuân Danh - 1960 Nghệ Tĩnh 1978 1980 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 24-09-2011
2481 Nguyễn Văn Danh Doanh 1940 Hải Phòng 1968 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2016
2606 Trần Hồng Danh - Nghệ Tĩnh 1965 KT 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-08-2016
2719 Nguyễn Tiến Danh Danh - Hà Tĩnh 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-09-2016
2720 Nguyễn Tiến Danh - Hà Tĩnh 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-09-2016
4538 Truong cong Danh - 1945 Nghệ Tĩnh 1964 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-02-2018
4653 Trần Hồng Danh Danh - 1940 Hà Tĩnh 1960 KT 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-05-2018
4954 phạm thành danh - 1949 Bà Rịa - Vũng Tầu 1963 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 26-07-2018
5355 Trần Văn Danh - 1949 Hà Tĩnh 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-07-2018
1082 nguyen tat dat dat - 1953 Hà Nam 1971 1972 Lào Không Tìm thân nhân 03-06-2014
1352 dinh the dat - 1949 Ninh Bình Không rõ Không Tìm thân nhân 21-02-2015
5126 Đinh Công Dat Dat - 1934 Hà Tây 1967 60-KN 1967 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
5128 Đinh Công Dat Dat - 1934 Hà Tây 1967 60-KN 1967 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
5296 Đinh Công Dat Dat DinhCongDat 1934 Hà Tây 1967 60-KN 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 29-07-2018
5298 Đinh Công Dat Dat DinhCongDat 1934 Hà Tây 1967 60-KN 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 29-07-2018
5803 Hoang tien Dat - 1948 Hà Nam 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-10-2018