Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 238 trong tổng số 5925 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 3/12
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
3409 Nguyễn Văn Dậu - Hà Tây C12 1966 Lào Không Tìm liệt sĩ 11-07-2017
3802 Nguyễn Văn Dậu - 1933 Bắc Giang 1968 KHG 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-07-2017
4902 Đinh Văn Dậu - 1960 Ninh Bình 1979 1979 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 25-07-2018
3634 Dang Van De - 1938 Phú Thọ 1965 KHP 1967 Huế Không Tìm liệt sĩ 26-07-2017
3767 TRẦN VĂN DE - 1937 Quảng Nam 1964 Tỉnh đội Quảng Nam 1969 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 27-07-2017
3798 Nguyễn Thị Dề - Bình Ðịnh Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 28-07-2017
3957 Dẻ - 1953 Hòa Bình 1970 C11-D6-KN 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-08-2017
3968 Lò Văn Dẻ - 1953 Hòa Bình 1970 C11-D6-KN 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 04-08-2017
2968 Lê Văn Dện - 1952 Thanh Hóa 1970 KN 1972 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 17-02-2017
5913 Phan Dệnh - 1943 Ðà Nẵng 1964 1969 Long An Không Tìm liệt sĩ 01-01-2019
5563 Nguyễn Văn Dẻo - 1942 Hồ Chí Minh Đại đội 5 địa phương 1964 Đường Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 09-08-2018
496 Phạm Văn Di - 1937 Hải Phòng 1961 P2M 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-12-2012
1874 phạm Kinh - Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-02-2016
5505 Hoàng Danh Dị - 1950 Nghệ An 1968 K10 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 04-08-2018
1526 Nguyễ Văn Dịch - 1970 Hòa Bình 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-07-2015
1544 quách văn diêm - 1946 Hà Tây d802kh 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-07-2015
2097 Đặng Thế Diêm - 1936 Bắc Ninh 1967 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 18-04-2016
438 vũ thanh diện - 1940 Hải Hưng 1962 NB 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-10-2012
956 Trần văn Diễn Diễn - 1946 Ninh Bình 1965 1969 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 27-11-2013
1274 Nguyễn Văn Diễn - 1951 Nam Hà 1970 Số: 20/NHb 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-11-2014