Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 238 trong tổng số 5925 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 4/12
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
1284 Nguyễn Văn Diễn - 1951 Nam Ðịnh 1970 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-11-2014
1288 Nguyễn Văn Diễn - 1951 Nam Ðịnh 1970 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-11-2014
1289 Nguyễn Văn Diễn - 1951 Nam Hà 1970 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-11-2014
1315 Nguyễn Văn Diễn - Nam Ðịnh 1970 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-12-2014
1316 Nguyễn Văn Diễn - 1951 Nam Ðịnh 1970 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 31-12-2014
1373 Lê Bá Diễn - 1946 Thanh Hóa 1968 1970 Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 10-03-2015
1746 hà xuân diện - Phú Thọ Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-12-2015
1930 ngo van dien - 1945 Bình Ðịnh 1990 d2 - e2 - f3 1965 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 08-03-2016
3512 Trần Quang Diện - 1948 Hà Nội 1968 1969 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 20-07-2017
4199 Nguyễn Đình Diện - Thái Bình 1970 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 20-09-2017
4219 Nguyễn Đình Diện - 1953 Thái Bình 1990 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-09-2017
3047 Nguyễn Đức Diệp Diệp - 1949 Nam Ðịnh 1968 4250 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-03-2017
2112 hoang van dieu dieu - 1954 Nghệ Tĩnh 1974 1975 Huế Không Tìm liệt sĩ 24-04-2016
2113 hoang van dieu - 1954 Nghệ Tĩnh 1974 1975 Huế Không Tìm liệt sĩ 24-04-2016
2201 Nguyên văn Điệu Diệu - 1947 Hà Tĩnh 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-05-2016
2202 Nguyên văn Diệu Diệu - 1947 Hà Tĩnh 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-05-2016
2388 Nguyen Ba Dieu - 1952 Hà Tây 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 05-07-2016
4819 Duong van dieu dieu - 1952 Hà Tây 1974 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 21-07-2018
949 Nguyễn Duy Din - Thái Bình 1967 1969 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 22-11-2013
1541 Ha Van Dinh - 1954 Lạng Sơn 1974 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-07-2015