Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 238 trong tổng số 5925 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 5/12
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
1957 Phan Dinh Dinh - 1942 Hà Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-03-2016
1958 Phan Dinh Dinh - 1942 Hà Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-03-2016
3540 Đoàn Văn Dinh - 1954 Hải Dương 1990 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-07-2017
5027 CHU TRỌNG Dĩnh - 1954 Hà Nội 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-07-2018
4511 dinh nhu thuong dinh nhu thuong - 1948 Hải Phòng 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-02-2018
4512 dinh nhu thuong dinh nhu thuong - 1948 Hải Phòng 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-02-2018
317 Dinh thai hoa Dinh thai hòa - Không rõ Tây Ninh Không Tìm thân nhân 17-08-2012
318 Dinh thai hoa Dinh thai hòa - Không rõ Tây Ninh Không Tìm thân nhân 17-08-2012
867 Pham Ngoc Do - 1952 Thanh Hóa 1970 c22,kb 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 20-09-2013
868 Pham Ngoc Do - 1952 Thanh Hóa 1970 c22,kb 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 20-09-2013
886 Phạm văn Do - Quảng Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-10-2013
3659 nguyễn văn dò - 1945 Yên Bái 1965 KH 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-07-2017
219 do van sen do van sen do van sen Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-06-2012
5363 khong Dỗ Văn Thuấn không 1952 Hà Nội 1971 không Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-07-2018
1020 Đoàn Vương Doãn - 1943 Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-03-2014
1021 Đoàn Vương Doãn - Hải Phòng 1965 1973 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 14-03-2014
3446 Đỗ Văn Doãn Không rõ 1939 Vĩnh Phú Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-07-2017
220 DOAN VAN BAO DOAN VAN BAO DOAN VAN BAO Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-06-2012
3806 doãn văn tâm doãn văn tâm - 1948 Hà Tây 1967 E320 - Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-07-2017
2999 Vuong đinh Doanh Doanh - 1944 Hải Dương Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-03-2017