Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 251 trong tổng số 6274 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 5/13
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4819 Duong van dieu dieu - 1952 Hà Tây 1974 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 21-07-2018
949 Nguyễn Duy Din - Thái Bình 1967 1969 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 22-11-2013
1541 Ha Van Dinh - 1954 Lạng Sơn 1974 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-07-2015
1957 Phan Dinh Dinh - 1942 Hà Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-03-2016
1958 Phan Dinh Dinh - 1942 Hà Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-03-2016
3540 Đoàn Văn Dinh - 1954 Hải Dương 1990 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-07-2017
5027 CHU TRỌNG Dĩnh - 1954 Hà Nội 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-07-2018
6080 Phạm Văn (Ngọc) Dinh - 1949 Nghệ An 1968 1970 Quảng Nam Tìm liệt sĩ 18-06-2019
6095 Phạm Văn (hoặc Ngọc) Dinh - 1970 Nghệ An 1970 Quảng Nam Không Tìm thân nhân 04-07-2019
4511 dinh nhu thuong dinh nhu thuong - 1948 Hải Phòng 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-02-2018
4512 dinh nhu thuong dinh nhu thuong - 1948 Hải Phòng 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-02-2018
317 Dinh thai hoa Dinh thai hòa - Không rõ Tây Ninh Không Tìm thân nhân 17-08-2012
318 Dinh thai hoa Dinh thai hòa - Không rõ Tây Ninh Không Tìm thân nhân 17-08-2012
867 Pham Ngoc Do - 1952 Thanh Hóa 1970 c22,kb 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 20-09-2013
868 Pham Ngoc Do - 1952 Thanh Hóa 1970 c22,kb 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 20-09-2013
886 Phạm văn Do - Quảng Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-10-2013
3659 nguyễn văn dò - 1945 Yên Bái 1965 KH 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-07-2017
219 do van sen do van sen do van sen Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-06-2012
5363 khong Dỗ Văn Thuấn không 1952 Hà Nội 1971 không Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-07-2018
1020 Đoàn Vương Doãn - 1943 Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-03-2014