Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 63 trong tổng số 6059 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/4
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
1765 Nguyễn Văn Gấm - 1960 Hải Dương 1978 1979 Lạng Sơn Không Tìm liệt sĩ 11-12-2015
2213 Nguyễn Văn Gẳm - 1945 Sóc Trăng 1965 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-05-2016
2221 Nguyễn Văn Gẳm - 1945 Sóc Trăng 1965 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-05-2016
1441 Vũ Mạnh Gang - 1947 Hà Nam 1971 1973 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-04-2015
1819 kim văn ghẻ không 1949 Vĩnh Phú Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-01-2016
3801 Nguyễn Văn Ghép - 1945 Hải Dương 1962 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-07-2017
1281 NGUYỄN VĂN GIA - 1935 Nghệ An 1953 KH 1968 Mặt trận Phía Nam Tìm liệt sĩ 17-11-2014
2638 phùng văn hải giá - 1948 Hải Phòng 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 03-09-2016
3410 Trần Lý Giá tranthanh1304@gmail.com 1947 Hà Nam 1966 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-07-2017
1836 Phạm Xuân Giác - 1936 Hải Dương 1961 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 19-01-2016
2175 Trần Văn Giác - Hải Dương 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 07-05-2016
2177 Trần Văn Giác - Hải Dương 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 07-05-2016
9 Trần Ngọc Giai - Thái Bình Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 30-07-2011
1381 Nguyên Văn Giai - 1948 Thanh Hóa 1968 1971 Không rõ Tìm liệt sĩ 15-03-2015
2451 Hoàng Dinh Giai - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-07-2016
2452 Dao van Giai - 1943 Nam Ðịnh C20D1 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-07-2016
3969 Phạm Văn Giai - 1951 Thái Bình 1967 C3D7E22F3 1969 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 04-08-2017
4343 ĐỖ ĐĂNG GIAI Đỗ VĂN GIAI 1947 Thái Bình 1967 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-12-2017
1385 Nguyễn Văn Giản - 1947 Hà Nội 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-03-2015
1683 Lê Đình Gián - 1938 Thanh Hóa 1964 1973 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 09-10-2015