Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 481 trong tổng số 4515 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/25
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
590 Nguyễn Hồng - 1940 Ninh Bình 1964 1969 Quảng Ngãi Không Tìm thân nhân 30-01-2013
591 Nguyễn Hồng - 1940 Ninh Bình 1964 1969 Quảng Ngãi Không Tìm thân nhân 30-01-2013
592 Nguyễn Hồng - 1940 Ninh Bình 1964 1969 Quảng Ngãi Không Tìm thân nhân 30-01-2013
1491 Phạm - Nghệ An 1964 Q200101E95KTM 1966 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 21-05-2015
1698 Vũ thanh - 1950 Hải Hưng 1968 Đ210V104KB 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-10-2015
1699 Vũ thanh - 1950 Hải Hưng 1968 Đ210V104KB 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-10-2015
1926 Lê Văn Hạ - 1948 Quảng Ninh 1967 D5 KB 1971 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 07-03-2016
2271 Nguyễn Văn - Hà Tĩnh Hà Tĩnh Không Tìm liệt sĩ 02-06-2016
2337 Phạm Văn 1949 Nam Hà 1969 c9d6e20 1973 Kiên Giang Không Tìm liệt sĩ 23-06-2016
3041 Tô Bá - Ninh Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-03-2017
3986 Võ Khắc Hà - 1956 Nghệ Tĩnh 1974 1978 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 05-08-2017
3987 Võ Khắc Hà - 1956 Nghệ Tĩnh 1974 1978 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 05-08-2017
4255 ĐINH NGUYÊN - 1942 Hà Tĩnh 1962 KT 2513-CO 2 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-10-2017
4407 nguyễn thanh - 1967 Nghệ An Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 26-12-2017
2621 ha minh chu ha minh chu - 1933 Vĩnh Phú 1953 tieu doan 433 1954 Vĩnh Phúc Không Tìm liệt sĩ 28-08-2016
3947 Hà Văn Cậu Hà Văn Cậu - Vĩnh Phú 1967 C1 D16 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-08-2017
4151 Hà văn nhiễu Hà văn nhiễu - 1941 Thái Bình Đoàn 90, f2, b2 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 07-09-2017
2398 Hách - Hải Dương 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 07-07-2016
2689 nguyễn ngọc hách - 1937 Hải Dương 1967 c16.kt 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-09-2016
2848 Nguyễn Ngọc Hách - 1937 Hải Hưng 1967 C16KT 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 11-12-2016