Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6 trong tổng số 6350 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/1
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
2409 Nông Văn Ích - Quảng Ninh 1958 1968 Lào Không Tìm thân nhân 09-07-2016
2570 Nguyễn Văn Ich không 1950 Nam Ðịnh 4kb 1972 Bà Rịa - Vũng Tầu Không Tìm liệt sĩ 12-08-2016
2973 Lương Văn Ích - 1951 Thái Nguyên 1969 K9 1971 Lào Không Tìm liệt sĩ 20-02-2017
6344 Đỗ Văn Ích - 1939 Hải Dương 1967 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 23-09-2020
5883 Vũ Trung In - 1948 Vĩnh Phúc 1961 MT-P 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 04-12-2018
5884 Vũ Trung In - 1948 Vĩnh Phúc 1961 MT-P 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 04-12-2018