Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 455 trong tổng số 6350 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/23
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5025 CO VAN LA - Lào Cai 1955 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-07-2018
64 Nguyen Van Lac - 1957 Thanh Hóa 1976 641 1957 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 20-09-2011
913 Lê Văn Lạc - Thanh Hóa Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-10-2013
3527 Trần Hồng Lạc Trần Xuân Huê 1935 Nam Ðịnh 1950 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-07-2017
4815 nguyễn bá lạc - 1950 Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-07-2018
6255 Cao Khắc Lạc - 1943 Nghệ An 1969 Ban 3 1973 An Giang Không Tìm liệt sĩ 25-09-2019
655 Vũ Đăng Lách - 1953 Quảng Ninh 1971 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-04-2013
356 Nguyễn Văn Lai - 1952 Thanh Hóa 1970 Đoàn đi B phiên hiệu 1970 Kon Tum Tìm liệt sĩ 02-09-2012
357 Nguyễn Văn Lai - 1952 Thanh Hóa 1969 Đoàn đi B 2.200 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 02-09-2012
358 Nguyễn Văn Lai - 1952 Thanh Hóa 1969 Đoàn đi B 2.200 1970 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 02-09-2012
359 Nguyễn Văn Lai - 1952 Thanh Hóa 1969 Đoàn đi B 2.200 1970 Kon Tum Tìm liệt sĩ 02-09-2012
395 Trần Xuân Lại - 1953 Nghệ An e5 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-09-2012
1036 Lê Xuân Lai - 1952 Nghệ An KN 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-03-2014
1145 lê viết lai - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-07-2014
2903 Nguyễn Ngọc Lại - 1944 Thái Bình 1968 1973 Huế Không Tìm liệt sĩ 07-01-2017
3311 Hoàng Văn Lại - 1954 Hải Phòng 1972 P2 1974 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 09-06-2017
3390 Đoàn Văn Lai Lai Phạm Văn Lai Nam Hà 1974 1974 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 07-07-2017
3850 Nguyễn Văn Lại - 1941 Vĩnh Phú 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-07-2017
4545 Dương văn Lai - 1950 Hà Nội 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-03-2018
5329 Cao Văn Lại - 1947 Quảng Bình Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 29-07-2018