Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 196 trong tổng số 6027 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/10
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
2330 Nông Văn Mạc - 1936 Yên Bái 1968 KBM 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-06-2016
3567 Nguyễn văn Mạc - 1950 Thái Bình Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 23-07-2017
3583 Nguyễn văn Mạc - 1970 Thái Bình Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-07-2017
3859 Nguyễn Đình Mặc - Bắc Ninh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-07-2017
757 nguyễn văn mạch - 1947 Vĩnh Phú 1966 kb 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 18-07-2013
758 nguyễn văn mạch - 1947 Vĩnh Phú 1966 kb 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 18-07-2013
374 Dinh van Mai - 1950 Thanh Hóa D2841 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 13-09-2012
1188 Trần Xuân Mai - 1952 Nghệ Tĩnh 1970 e2/f9 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-08-2014
1325 Triệu Xuân Mai - 1942 Thái Nguyên Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 10-01-2015
1726 Hoàng Thế Mai - 1951 Bắc Giang 1970 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-11-2015
2168 Đàm Quang Mai - Hà Tây Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-05-2016
3012 Trần văn Mai Mai - 1953 Hải Phòng 1970 1972 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 09-03-2017
3238 Trần văn mai Mai - 1942 Hải Dương 1964 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-05-2017
3491 Nong xuan mai Mai - 1949 Lạng Sơn 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-07-2017
3994 Nguyễn Đình Mai - 1949 Vĩnh Phú KTP Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-08-2017
5334 Võ Văn Mại - 1941 Nghệ Tĩnh 1967 1990 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 29-07-2018
3602 Mai thị loan mai thị Loan - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-07-2017
3603 Mai Thị Loan Mai Thị Loan - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-07-2017
3939 Mai thị vân Mai văn phê - Thanh Hóa 1965 017 kt 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2017
3522 Mai Văn Ý Mai Văn Ý - Nam Ðịnh Nam Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 21-07-2017