Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 450 trong tổng số 5925 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/23
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
2757 Lò văn nách Nách - 1949 Yên Bái 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-10-2016
2758 Lò văn nách Nách - 1949 Yên Bái 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-10-2016
546 Vũ Xuân Nam - 1946 Hải Hưng 1966 d27/f9/QĐ4 1968 Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 26-12-2012
804 Bùi Hữu Nam - 1932 Nghệ An Sơn La Không Tìm liệt sĩ 06-08-2013
1073 Văn Hữu Nam - 1953 Bắc Giang 1971 D1E28F10 1972 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 21-05-2014
1273 Vũ Thanh Năm - Vĩnh Phú 1968 D15 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-11-2014
1456 Trần Hoài Nam - 1932 Nghệ An 1953 Thanh Hóa Không Tìm thân nhân 03-05-2015
1459 Đặng Hữu Nam Nam - Hà Tĩnh E31 1965 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 05-05-2015
2329 Lâm văn Năm không 1951 Hải Hưng 1971 1973 Kiên Giang Không Tìm liệt sĩ 21-06-2016
2400 Lâm văn Năm - 1951 Hải Hưng 1971 1990 Kiên Giang Không Tìm liệt sĩ 08-07-2016
2625 trương văn năm trương văn sai 1935 Ðồng Tháp 1960 D 857 1960 Ðồng Tháp Không Tìm liệt sĩ 29-08-2016
2930 nguyễn hữu nam - 1951 Thanh Hóa c2 1979 An Giang Không Tìm liệt sĩ 06-02-2017
3466 Nguyễn Hoàng Nam - 1943 Sóc Trăng 1962 301 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-07-2017
3476 Nguyễn Đại Nam Không 1938 Thái Bình 1966 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 17-07-2017
3894 Đào Văn Năm Không biết 1947 Nghệ An 1965 c18e38f2 1970 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 31-07-2017
4289 Phạm Văn Năm - 1953 Thanh Hóa C21KB 1973 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 02-11-2017
4370 Nguyễn Văn Nam - 1948 Bắc Ninh 1966 C12 , D8 , E16 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 18-12-2017
4423 Mai Văn Nam - 1953 Nam Ðịnh KB 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 01-01-2018
4708 Trần Văn Nam - 1949 Nghệ Tĩnh 1965 P4M 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-06-2018
4898 Lâm Văn Năm - 1953 Hải Hưng 1971 QK III 1973 Kiên Giang Không Tìm liệt sĩ 25-07-2018