Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 12 trong tổng số 6237 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/1
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5151 Đàm Văn Ó - 1955 Cao Bằng 1972 C2, D7, E66, F10 1973 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
922 Nguyen ngoc Oanh - 1950 Thanh Hóa Kb 1990 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 31-10-2013
923 Nguyen ngoc Oanh - 1950 Thanh Hóa KB Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 31-10-2013
1462 Trịnh Văn Oanh - Hà Tây 1970 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-05-2015