Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 12 trong tổng số 6350 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/1
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5151 Đàm Văn Ó - 1955 Cao Bằng 1972 C2, D7, E66, F10 1973 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
922 Nguyen ngoc Oanh - 1950 Thanh Hóa Kb 1990 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 31-10-2013
923 Nguyen ngoc Oanh - 1950 Thanh Hóa KB Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 31-10-2013
1462 Trịnh Văn Oanh - Hà Tây 1970 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-05-2015
1858 nguyễn văn oánh - 1960 Hà Nội 1978 e10f339 1979 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-01-2016
2430 Nguyễn Hữu Oánh - 1950 Thái Bình 1966 KH 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-07-2016
4168 Cao Minh Oanh Oanh - Thanh Hóa 1966 D41,BT5, 559 1968 Quảng Bình Không Tìm liệt sĩ 11-09-2017
5835 Bùi Tiến Oanh - 1961 Thái Bình 1979 F339 1981 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 28-10-2018
5816 Trần Văn Ỏi - 1956 Nam Ðịnh 1976 1984 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 13-10-2018
78 Đào Văn On - 1945 Long An k/75 1965 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-01-2012
3495 Hà Văn Ót - 1944 Thanh Hóa 1966 P2 1968 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 18-07-2017
4874 Hà Văn Ót - 1941 Thanh Hóa 1966 1968 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 24-07-2018