Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 196 trong tổng số 6027 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/10
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
2632 lằm thín pẩu pẩu - Quảng Ninh 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-09-2016
2633 lằm thín pẩu pẩu - Quảng Ninh 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-09-2016
3291 Tạ Văn Phả - 1959 Hà Tây 1990 1978 Khánh Hòa Không Tìm liệt sĩ 29-05-2017
4082 Nguyễn văn Pha - 1950 Nam Ðịnh C3 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-08-2017
4214 Nguyễn kim Phà - 1936 Bắc Ninh 1967 C7KB 1968 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 27-09-2017
3632 Phạm Đình Phác Phác - 1941 Thanh Hóa 1962 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 25-07-2017
4024 Phạm Đình Phác Phác - 1941 Thanh Hóa 1962 C2 D301 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 10-08-2017
6005 VŨ NGỌC PHÁC - Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-04-2019
3252 Lương Hổ Phách - 1946 Thái Bình 1967 1970 Long An Không Tìm liệt sĩ 16-05-2017
55 Nguyễn Văn Phái - 1949 Bắc Ninh 1970 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-08-2011
716 đỗ văn phải - 1950 Quảng Ninh 1972 b1 c3-d40-f1 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-05-2013
2495 Nguyễn Văn Phải - 1948 Hải Phòng 1966 810011/E10 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-07-2016
155 Tô Quang Phẩm - 1945 Thanh Hóa F6KH 1968 Thanh Hóa Không Tìm liệt sĩ 30-04-2012
156 Tô Quang Phẩm - 1945 Thanh Hóa F6KH 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-04-2012
2399 Phạm quang thảo Không Thái Bình D11 E21 F2 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-07-2016
2928 Phạm Quốc huy - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-01-2017
5274 phạm quốc khánh phạm quốc khánh - 1951 Ninh Bình 1973 Kiên Giang Không Tìm liệt sĩ 28-07-2018
4835 Phạm Thế Cận Phạm Thế Cận - 1942 Thanh Hóa 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-07-2018
3936 Phạm Tiến Thấm Phạm Tiến Thấm - 1948 Thái Bình 1968 1968 Không rõ Không Tìm thân nhân 02-08-2017
3489 Phạm Văn Bang Phạm Văn - 1952 Phú Thọ 1972 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-07-2017