Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 158 trong tổng số 6027 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/8
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
1167 Vu tien Qua - Hải Hưng 1972 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 30-07-2014
5905 Quách Văn làm Quách Văn làm - 1950 Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-12-2018
262 Nguyễn Văn Quân - 1951 Nam Ðịnh 1968 P1 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-07-2012
401 Dương Hữu Quản - 1953 Lạng Sơn 1971 C49 - D30 - E40 1972 Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 25-09-2012
2457 Nguyễn Văn Quân - Hải Dương 1963 1971 Lào Không Tìm thân nhân 23-07-2016
2590 Nguyễn ngọc Quân - 1950 Phú Thọ D25 k9 1971 Lào Không Tìm liệt sĩ 18-08-2016
2780 Nguyễn Công Quấn không 1942 Vĩnh Phúc 1964 D26- F1 1970 An Giang Không Tìm liệt sĩ 04-11-2016
2905 Lăng Viên Quân - 1941 Cao Bằng c6d20e198 1972 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 08-01-2017
3186 Nguyễn Văn Quân KN 1951 Nam Ðịnh 1968 Phân khu 559 1969 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 01-05-2017
3187 Nguyễn Văn Quân - 1951 Nam Ðịnh 1968 Đặc công bộ C91 1990 Khánh Hòa Không Tìm liệt sĩ 01-05-2017
3188 Nguyễn Văn Quân - 1951 Nam Ðịnh 1990 Đặc công bộ C91 1969 Khánh Hòa Không Tìm liệt sĩ 01-05-2017
3189 Nguyễn Văn Quân - 1951 Nam Ðịnh 1968 Đặc công bộ C91 1969 Khánh Hòa Không Tìm liệt sĩ 01-05-2017
3799 Phạm Duy Quản Quản - Thái Bình 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-07-2017
4091 Nguyễn mạnh Quân - 1940 Hà Tây CD-D26-QKTB 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-08-2017
4092 Nguyễn mạnh Quân - 1940 Hà Tây CD-D26-QKTB 1970 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 21-08-2017
4949 Nguyễn Văn Quán - 1954 Thanh Hóa D631 1974 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 26-07-2018
5648 Bùi Đăng Quân - 1951 Thái Bình 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-08-2018
144 Vu Van Quang - 1961 Nam Ðịnh D5 E2 SD330 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 19-04-2012
186 SẦN A QUANG QUANG QUANG 1948 Lào Cai tiểu đoàn 2 Lào Không Tìm liệt sĩ 16-05-2012
187 SẦN A QUANG QUANG QUANG 1948 Lào Cai tiểu đoàn 2 Lào Không Tìm liệt sĩ 16-05-2012