Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 215 trong tổng số 6027 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/11
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
1703 Trần dình sắc - 1947 Thái Bình 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 01-11-2015
2087 Nguyễn Văn Sắc - 1944 Bắc Ninh 1965 NB 1969 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 14-04-2016
2706 Hồ Văn Sắc Trần Hữu Sắc Bắc Ninh d840, Tỉnh Đội Tuyên 1968 Bình Thuận Không Tìm liệt sĩ 26-09-2016
114 Hoàng Văn Sách - 1957 Thái Bình 1978 Không rõ Không Tìm thân nhân 21-03-2012
478 hoang dinh sach khong 1949 Vĩnh Phú 1969 1970 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 20-11-2012
1328 MA VĂN SẠCH SẠCH không có 1946 Bắc Kạn 1965 Bộ tư lệnh 559 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 11-01-2015
1423 phung minh sach - Vĩnh Phú Lạng Sơn Không Tìm liệt sĩ 14-04-2015
3813 Nguyễn Văn Sại Không 1948 Hà Tây 1990 D1 KB 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-07-2017
3823 Nguyễn Văn Sại Không 1948 Hà Tây 1966 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-07-2017
4796 Nguyễn Văn Sái - 1941 Hải Dương 1963 K10 1968 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 21-07-2018
1022 Nguyễn Văn Sầm - 1950 Hà Tây 1969 75KB 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-03-2014
1023 Nguyễn Văn Sầm - 1950 Hà Tây 1969 75KB 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-03-2014
3195 Trịnh Văn Sâm - Bắc Ninh 1968 c18 1971 Lào Không Tìm liệt sĩ 02-05-2017
3492 Trần Văn Sâm - 1954 Hải Phòng 1976 1979 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-07-2017
4816 Lê Văn Sâm - Bắc Giang 1952 Sơn La Không Tìm liệt sĩ 21-07-2018
27 Lương Như San - 1944 Vĩnh Phú KB Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 01-08-2011
487 Nguyễn văn Sản - 1949 Bắc Giang 1990 1990 Ðắk Lắk Không Tìm liệt sĩ 27-11-2012
719 Phó Đức San - 1948 Hưng Yên 1965 D96 - KN 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-06-2013
720 Lại Sỹ Sắn - 1952 Thanh Hóa 1970 HA462 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-06-2013
1413 nguyễn đại san - Hà Nội 1968 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 03-04-2015