Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 212 trong tổng số 5906 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 2/11
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
1416 nguyễn đại san - 1951 Hà Nội 1968 đoàn 1063-P3 1969 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 05-04-2015
1877 Nguyễn Văn Sấn - Hưng Yên Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-02-2016
2671 Đoàn Hải Sản - 1948 Nam Ðịnh 1965 Thuộc NB 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 16-09-2016
2990 Nguyễn Đại San - 1951 Hà Tây 1968 1063/p3 1969 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 27-02-2017
3068 Phạm văn San - 1947 Hà Nam Bến Tre Không Tìm liệt sĩ 23-03-2017
3933 chu minh sắn - 1947 Lạng Sơn 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2017
4172 Nguyễn Văn Sấn Sấn - 1947 Hưng Yên 1966 P1 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 13-09-2017
5359 Hoàng Ngọc San - Hà Tây KB 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-07-2018
5362 Hoàng Ngọc San - Hà Tây KB Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-07-2018
5412 Nguyễn hữu Sản - 1949 Thái Bình 1966 Trường quân chính b3 1973 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 30-07-2018
43 Lê Anh Sàng - 1951 Thanh Hóa 1970 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 04-08-2011
94 Lê Hồng Sáng Ve 1949 Hải Hưng 1967 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 04-03-2012
184 Nguyễn Văn Sáng - 1947 Nam Hà 1990 Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 16-05-2012
185 Nguyễn Văn Sáng - 1947 Nam Hà 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-05-2012
918 Phạm Văn Sáng - 1940 Nam Ðịnh 1960 P2 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-10-2013
1270 Vũ Đình Sáng - 1954 Thanh Hóa 1972 C6D8E102F308 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 07-11-2014
1366 Nguyễn Văn Sáng - Bắc Ninh D29, E88, 308 1952 Hòa Bình Tìm liệt sĩ 05-03-2015
1829 Nguyễn Văn Sang - 1951 Thái Bình d3- e3 (chủ lực Đồng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-01-2016
1830 Nguyễn Văn Sang - 1951 Thái Bình d3- e3 (chủ lực Đồng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-01-2016
2692 Nguyễn Văn sáng - 1925 Phú Thọ 62630pm 1950 Cao Bằng Không Tìm liệt sĩ 24-09-2016