Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 215 trong tổng số 6027 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 3/11
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
2827 NGUYỄN VĂN SANG X19908xxRE833 1952 Thái Bình 1969 NB 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-11-2016
3192 Nguyễn văn Sáng - 1950 Thanh Hóa 1970 1974 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-05-2017
3539 Nguyễn Văn Sáng - 1947 Nam Hà 1965 C15KT 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-07-2017
3886 Lộc Văn Săng Không 1942 Yên Bái 1962 KH 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 31-07-2017
4017 Lê Trọng Sáng - 1947 Thanh Hóa E38-KN 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 10-08-2017
5110 Nguyễn Bá Sáng Sáng - 1941 Hà Tây 1965 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
5164 Lê văn Sáng - 1953 Ninh Bình 1971 C12P2KH 1975 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
5620 Lê Xuân Sang - 1953 Tuyên Quang 1971 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-08-2018
5655 Trần huy Sáng - 1940 Hà Nam 1966 6500 ( HT 14300 OS ) 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-08-2018
5665 Lê Xuân Sang - 1953 Tuyên Quang 1971 C4 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-08-2018
5782 Nguyễn danh Sáng - Hải Dương 1951 C82 1952 Hà Nam Không Tìm liệt sĩ 26-09-2018
5783 Nguyễn danh Sáng - Hải Dương 1951 C82 1952 Hà Nam Không Tìm liệt sĩ 26-09-2018
5817 Tran Van Sang - 1952 Ðồng Tháp 1967 1968 Long An Không Tìm liệt sĩ 13-10-2018
2266 Đỗ Đức Sảnh - 1941 Thái Bình 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-05-2016
2394 trinh xuân sanh - 1949 Hải Hưng 1968 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-07-2016
4856 bach van sanh bach van sanh 1933 Vĩnh Phúc 1967 1973 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 23-07-2018
460 Phạm Nguyên Sao - 1952 Hà Tây Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-11-2012
3538 Nguyễn Quang Sạo - 1938 Thái Bình 1967 KN 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-07-2017
4008 Trịnh Văn Sáo - 1940 Thanh Hóa 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-08-2017
363 nguyen khac sat vu khac sat 1948 Hải Phòng 1968 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-09-2012