Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 215 trong tổng số 6027 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 4/11
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
364 nguyen khac sat vu khac sat 1969 Hải Phòng 1968 tieu doan 490-kn 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-09-2012
5055 tran duy sat sat - 1952 Nam Hà 1971 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
621 Phan Văn Sáu - 1946 Nghệ An 1965 KN 1971 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 06-03-2013
2463 Lê Duy Sáu - 1940 Nghệ Tĩnh 1967 P2 1973 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 23-07-2016
2503 trần văn sáu - Long An 1964 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-07-2016
3118 Nguyễn Duy Sáu - Nghệ An Nghệ An Không Tìm liệt sĩ 12-04-2017
3393 Nguyễn Văn Sáu - 1929 Quảng Ngãi 1951 1965 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-07-2017
4543 Trịnh Văn Sáu - 1945 Thanh Hóa 1965 NB 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-03-2018
5108 Cao văn Sáu - 1938 Hà Tây Không rõ Không Tìm thân nhân 27-07-2018
5901 Nguyễn Văn Sáu Sáu không 1949 Hà Nội C3, d4, e 165, f7 1990 Bình Long Không Tìm liệt sĩ 20-12-2018
6036 Lê Đình Sáu - 1954 Thanh Hóa 1971 26 tăng thiết giáp m 1974 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 10-05-2019
1793 Ngô Xuân Sắc - Hà Nam 1966 1968 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 01-01-2016
351 Nguyễn Sen - 1920 Phú Yên 1945 377 1951 Khánh Hòa Không Tìm liệt sĩ 28-08-2012
697 Đỗ Văn Sen - 1945 Vĩnh Phú 1964 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 14-05-2013
861 Lê Văn Sen - 1950 Phú Thọ 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-09-2013
876 Lê Văn Sen - 1949 Phú Thọ 1970 D27E3F5B2 1973 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-09-2013
1661 Nguyễn Sen - 1928 Phú Yên Khánh Hòa Không Tìm liệt sĩ 07-09-2015
243 bui van set - 1961 Vĩnh Long 1984 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 14-07-2012
5682 Trần Văn Sếu - 1940 Thái Bình 1963 KB 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-08-2018
2791 Phạm Siêng Siêng hoặc Liêng 1942 Quảng Nam d115A,e9 Nam Bộ Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 08-11-2016