Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 208 trong tổng số 5846 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 6/11
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
3371 Trân Ngoc So So 1948 Thái Bình 1968 ko ro 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-07-2017
4726 Lê Trạc Không 1944 Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-06-2018
4742 La Văn So - 1947 Cao Bằng 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 10-07-2018
4794 Nguyễn Văn - Bến Tre Ðồng Tháp Không Tìm liệt sĩ 21-07-2018
5069 Trịnh Khắc - 1941 Thái Bình 1963 1968 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
5427 Hoàng - 1924 Nghệ An 1949 C14-D304-E44-F308 1954 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-07-2018
5833 Hoàng Ngọc Soa - 1944 Hà Tĩnh 1972 Hà Nội Không Tìm liệt sĩ 27-10-2018
1157 Hà văn Soạn Hà Trung 1933 Hà Tây 1965 1965 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-07-2014
2784 Ngô Văn Soan Soan 1939 Hà Nội 1965 c17-e88-f10-33 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-11-2016
3753 Đỗ Văn Soạn - Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2017
5229 Nguyễn văn Soạn - Hưng Yên 1952 Lào Cai Không Tìm liệt sĩ 28-07-2018
4941 lê trọng soang - 1942 Thái Bình 1965 D58 1969 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 26-07-2018
890 trần xuân soát - 1948 Hà Nam 1970 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-10-2013
866 Vũ Văn Soi - Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-09-2013
3263 ngô tiến sổi - Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-05-2017
4326 Phạm quang Sòi - Hải Dương 1967 KB 1970 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 21-11-2017
216 Thân Quý Sơn - 1946 Bắc Giang Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-06-2012
278 Bùi Hữu Sơn Bùi hữu Thóc 1944 Hải Dương 1965 1968 Gia Lai Không Tìm thân nhân 29-07-2012
756 Vũ đình Sơn - 1953 Thái Bình 1971 KB 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-07-2013
850 Nguyễn Thế Sơn - 1942 Thanh Hóa 1966 E271 1973 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 07-09-2013