Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 212 trong tổng số 5906 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 6/11
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
1722 Trần Ngọc - 1948 Thái Bình 1965 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-11-2015
3371 Trân Ngoc So So 1948 Thái Bình 1968 ko ro 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-07-2017
4726 Lê Trạc Không 1944 Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-06-2018
4742 La Văn So - 1947 Cao Bằng 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 10-07-2018
4794 Nguyễn Văn - Bến Tre Ðồng Tháp Không Tìm liệt sĩ 21-07-2018
5069 Trịnh Khắc - 1941 Thái Bình 1963 1968 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
5427 Hoàng - 1924 Nghệ An 1949 C14-D304-E44-F308 1954 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-07-2018
5833 Hoàng Ngọc Soa - 1944 Hà Tĩnh 1972 Hà Nội Không Tìm liệt sĩ 27-10-2018
1157 Hà văn Soạn Hà Trung 1933 Hà Tây 1965 1965 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-07-2014
2784 Ngô Văn Soan Soan 1939 Hà Nội 1965 c17-e88-f10-33 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-11-2016
3753 Đỗ Văn Soạn - Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2017
5229 Nguyễn văn Soạn - Hưng Yên 1952 Lào Cai Không Tìm liệt sĩ 28-07-2018
4941 lê trọng soang - 1942 Thái Bình 1965 D58 1969 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 26-07-2018
890 trần xuân soát - 1948 Hà Nam 1970 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-10-2013
866 Vũ Văn Soi - Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-09-2013
3263 ngô tiến sổi - Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-05-2017
4326 Phạm quang Sòi - Hải Dương 1967 KB 1970 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 21-11-2017
216 Thân Quý Sơn - 1946 Bắc Giang Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-06-2012
278 Bùi Hữu Sơn Bùi hữu Thóc 1944 Hải Dương 1965 1968 Gia Lai Không Tìm thân nhân 29-07-2012
756 Vũ đình Sơn - 1953 Thái Bình 1971 KB 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-07-2013