Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 215 trong tổng số 6027 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 9/11
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5567 Nguyễn Hữu Sơn - 1952 Bắc Giang 1969 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-08-2018
5855 Hoàng văn Sơn - 1950 Thanh Hóa 1972 P2 1974 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 10-11-2018
58 Lê Văn Song - Hà Nam Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 01-09-2011
2094 Nguyễn Văn Sòng - Thanh Hóa Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 17-04-2016
4632 Lê Văn Sót - Thanh Hóa Huế Không Tìm liệt sĩ 24-04-2018
34 Đào Công Sự - 1961 Vĩnh Phúc 1988 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 03-08-2011
370 NGUYỄN THẾ SỰ SỰ - 1947 Hà Tây 1966 K19F21 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 11-09-2012
463 Nguyễn Hữu Sử không 1940 Nghệ An 1963 C1 1966 Đường Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 11-11-2012
2679 van tien su - 1943 Thanh Hóa 1964 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 19-09-2016
2690 văn tiến sử - Thanh Hóa 1965 sư308 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 23-09-2016
2760 Hoàng Văn Sự - 1947 Thanh Hóa 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-10-2016
2816 trịnh văn sử - Thanh Hóa 1969 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-11-2016
3223 Đào Công Sự - 1946 Phú Thọ 1967 C6D2F1F9 1969 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 09-05-2017
3235 Đinh Văn Sử - Hà Tây Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-05-2017
4116 Nguyen Duy Su 65539 1932 Thanh Hóa 1960 KH 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 27-08-2017
4503 Lương Văn Sự - Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 05-02-2018
4914 Mùi Văn - 1946 Sơn La 1966 06V4 1972 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 25-07-2018
5254 Lê Văn Sự - 1936 Hà Tây 18KB 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-07-2018
5609 Nguyễn Văn Sự - Hà Nam Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-08-2018
5879 Ngô Văn Sử - Hà Nam Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-11-2018