Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 1087 trong tổng số 4702 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/55
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
1823 Trần Trọng không có 1952 Hải Dương 1971 D10E429 1973 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 14-01-2016
2649 Hoàng Văn Tạ - Hà Nội Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-09-2016
740 Trinh xuân Tạc - Hà Tây j23 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 29-06-2013
1041 nguyễn xuân tác tác - 1953 Hà Nội 1972 K3 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-03-2014
1044 nguyễn xuân tác tác Tác 1953 Hà Nội 1972 KB 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 04-04-2014
1045 nguyễn xuân tác tác Tác 1953 Hà Nam 1972 KB Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-04-2014
1056 nguyễn xuân tác tác Tác 1953 Hà Nam 1972 KB (C55;B9;D60) Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 15-04-2014
1623 Trần Văn Tắc - 1943 Hải Phòng 1965 K N Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 05-08-2015
1624 Trần Văn Tắc - 1943 Hải Phòng 1965 K N Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 05-08-2015
2199 Đào Văn Tác - 1953 Cao Bằng 1968 Lào Không Tìm liệt sĩ 12-05-2016
3255 Dương Duy tạc - 1940 Hải Dương Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-05-2017
3696 Trần Thế Tác - 1945 Nam Ðịnh 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-07-2017
468 BÙI ĐỨC TÀI - 1944 Ninh Bình 1965 1970 An Giang Không Tìm liệt sĩ 15-11-2012
610 nguyễn văn tài - 1935 Hà Nội 1964 1973 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 23-02-2013
840 Lê Đức Tài - 1944 Thanh Hóa 1967 Thuộc NB 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-08-2013
1638 Dương Thế Tài - 1953 Ninh Bình d671f338 1973 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 12-08-2015
1879 Lê Đức Tài - 1954 Bắc Giang 1971 F312 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 14-02-2016
2667 Tạ Ngọc Tài - Tuyên Quang Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-09-2016
2668 Tạ Ngọc Tài - Tuyên Quang Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-09-2016
3261 Ma Đình Tài Tài không 1941 Cao Bằng 1968 1969 Lào Không Tìm liệt sĩ 21-05-2017

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ