Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 34 trong tổng số 6237 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/2
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
7 Phan Chính Ứng - 1950 Hải Hưng C17 - E KBM 1972 Bình Long Không Tìm liệt sĩ 30-07-2011
1924 Đỗ Đình Ưng Ưng - Nam Ðịnh 1938 KB 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-03-2016
1991 Trần Xuân Ứng không Nam Ðịnh 1967 b12,7ly/d43/e36/đoàn 1968 Đường Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 25-03-2016
2017 Trần Xuân Ứng - Nam Ðịnh 1967 1968 Đường Hồ Chí Minh