Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 34 trong tổng số 6350 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/2
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
7 Phan Chính Ứng - 1950 Hải Hưng C17 - E KBM 1972 Bình Long Không Tìm liệt sĩ 30-07-2011
1924 Đỗ Đình Ưng Ưng - Nam Ðịnh 1938 KB 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-03-2016
1991 Trần Xuân Ứng không Nam Ðịnh 1967 b12,7ly/d43/e36/đoàn 1968 Đường Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 25-03-2016
2017 Trần Xuân Ứng - Nam Ðịnh 1967 1968 Đường Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 29-03-2016
2286 phan chính ứng - 1950 Hưng Yên 17_F9_KBM Bình Long Không Tìm liệt sĩ 06-06-2016
2290 Phan Chính Ứng Ứng Không 1950 Hải Hưng KMB 1972 Bình Long Không Tìm liệt sĩ 07-06-2016
2291 Phan Chính Ứng Không 1950 Hải Hưng 1967 C7 - F9 - KMB 1972 Bình Long Không Tìm liệt sĩ 07-06-2016
2588 Hoảng Ngọc Ưng - 1950 Thanh Hóa 1966 C1D4 Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 17-08-2016
2806 Trịnh Hải Ưng - 1940 Thanh Hóa 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-11-2016
2807 Trịnh Hải Ưng - 1940 Thanh Hóa 1967 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 16-11-2016
5432 Nguyễn Đình Ứng - 1948 Thanh Hóa 1965 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-07-2018
838 Hoàng Thanh Ước - 1953 Hải Phòng 1970 1973 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-08-2013
408 Phạm văn Uông Nông 1936 Bắc Giang 1959 1967 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 01-10-2012
538 Hoàng Văn Uông - Quảng Bình 1963 KBM 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 23-12-2012
600 Nguyễn Văn Ương - Thanh Hóa 1972 Quảng Bình Không Tìm liệt sĩ 10-02-2013
5009 Trần Văn Uộng - Hà Nam 1967 1968 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 26-07-2018
629 Nguyen Quoc Uy - 1947 Hải Phòng 1990 trung doan 24 1990 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 09-03-2013
661 duong van uy uy - 1942 Vĩnh Phú 1969 d7 tinh doi quang na 1969 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 16-04-2013
783 Nguyen Quoc uy nam 1947 Hải Phòng 1990 e42 Hải Phòng Không Tìm liệt sĩ 27-07-2013
784 Nguyen Quoc uy - 1947 Hải Phòng 1968 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 27-07-2013