Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 224 trong tổng số 6059 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/12
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
333 Nguyễn Việt Và - Hà Nam 1966 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-08-2012
4065 Lương Anh 1950 Hải Phòng 1968 F3 1971 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 16-08-2017
724 Nguyễn Hưng Văn - Hà Tây 1965 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-06-2013
982 Lê Văn Vân - 1947 Thái Bình 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-02-2014
1123 Trần Quang Vân Không 1957 Hải Dương QK9 1985 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 20-07-2014
1206 Vũ Văn Vân - 1953 Thanh Hóa C2, D10, DD10, F4 Cần Thơ Không Tìm liệt sĩ 21-08-2014
1248 hoàng đình vận - 1969 Hà Tĩnh 1967 C2 D44 1969 Lào Không Tìm liệt sĩ 08-10-2014
1334 Phạm Quang Vận - Thanh Hóa 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-01-2015
1555 Chu Văn Vân Vân - Hải Phòng Không rõ Tìm liệt sĩ 22-07-2015
1556 Chu Văn Vân - Hải Phòng Không rõ Tìm liệt sĩ 22-07-2015
2193 Nguyễn Hồng Vân - 1960 Hải Hưng 1978 Đại đội 18 1979 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 10-05-2016
2222 lê đình vận - 1927 Hà Tĩnh 1965 1966 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 18-05-2016
2316 Đỗ Xuân Văn - 1949 Thanh Hóa Phú Yên Không Tìm liệt sĩ 15-06-2016
2751 trần văn thịnh Nam Ðịnh 1953 1953 Bắc Kạn Không Tìm liệt sĩ 08-10-2016
2888 Nguyễn Văn Vân Không có 1947 Nghệ An 1966 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-12-2016
2907 phạm hữu văn văn - 1959 Ninh Bình 1974 sư đoàn 3 (sao vàng) 1975 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 09-01-2017
2984 Trương Văn Vận không Hà Tây 1946 1952 Bắc Giang Không Tìm liệt sĩ 25-02-2017
3005 Trương Văn Vận Vận - 1926 Hà Tây 1946 C429 , D 85 , E 316 1952 Bắc Giang Không Tìm liệt sĩ 03-03-2017
3061 Phạm Xuân Vấn - 1950 Phú Thọ 1970 1972 Tiền Giang Không Tìm liệt sĩ 22-03-2017
3526 Lê Đình Vân - Thanh Hóa 1982 1985 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-07-2017