Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 67 trong tổng số 4342 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/4
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
1733 Chu Văn Xạ - 1969 Hà Tây 1966 c2e31f2 1969 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 23-11-2015
3142 Nguyễn Văn Xăng Mỹ 1946 Long An 1964 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 20-04-2017
3184 Mai Xâng - 1928 Quảng Ngãi 1946 1969 Lào Không Tìm liệt sĩ 01-05-2017
3619 Mai Xâng - 1928 Quảng Ngãi 1946 1969 Lào Không Tìm liệt sĩ 25-07-2017
650 Đinh Công Xanh - 1946 Vĩnh Phú 1966 C53KB 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 06-04-2013
669 Trịnh Văn - Thanh Hóa 1972 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 20-04-2013
3250 Phùng văn - Quảng Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-05-2017
25 Phạm Công Xích - 1942 Hải Dương 1962 c3 d622 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 01-08-2011
1126 Bùi Văn Xích - 1939 Hải Phòng 1968 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 24-07-2014
1127 Bùi Văn Xích - 1939 Hải Phòng 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-07-2014
1128 Bùi Văn Xích - 1939 Hải Phòng 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-07-2014
451 phung van xien - 1950 Vĩnh Phú 1972 Lào Không Tìm liệt sĩ 01-11-2012
2082 Nguyễn hữu Xợ - Thanh Hóa 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-04-2016
2083 Nguyễn hữu Xợ - Thanh Hóa 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-04-2016
2096 Nguyễn hữu Xợ - Thanh Hóa 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-04-2016
2622 Nguyễn Hữu Xợ - Thanh Hóa D80 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 28-08-2016
1125 Chu Văn Xoa - 1947 Thanh Hóa E66-F304 1968 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 22-07-2014
1200 Hoàng Văn Xoan - 1947 Hải Phòng 1967 D2 MT4 1971 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 18-08-2014
1232 Hoàng văn Xoan - 1947 Hải Phòng 1967 KN 1971 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 13-09-2014
1482 Vương Văn Xoan Loan 1936 Hà Tây 1990 Mặt trận Phía Nam Tìm liệt sĩ 17-05-2015