Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 88 trong tổng số 5925 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/5
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
1733 Chu Văn Xạ - 1969 Hà Tây 1966 c2e31f2 1969 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 23-11-2015
4462 nguyễn văn xạ phong 1939 Quảng Ninh Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 18-01-2018
4471 nguyễn văn xạ - Quảng Ninh Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 23-01-2018
5466 Cần Văn Xân - 1952 Nghệ An c1 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2018
3142 Nguyễn Văn Xăng Mỹ 1946 Long An 1964 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 20-04-2017
3184 Mai Xâng - 1928 Quảng Ngãi 1946 1969 Lào Không Tìm liệt sĩ 01-05-2017
3619 Mai Xâng - 1928 Quảng Ngãi 1946 1969 Lào Không Tìm liệt sĩ 25-07-2017
650 Đinh Công Xanh - 1946 Vĩnh Phú 1966 C53KB 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 06-04-2013
4395 nguyễn văn xạ - 1939 Quảng Ninh 1990 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-12-2017
4396 nguyễn văn xạ - 1939 Quảng Ninh 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-12-2017
669 Trịnh Văn - Thanh Hóa 1972 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 20-04-2013
3250 Phùng văn - Quảng Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 16-05-2017
4360 Nguyễn văn xe - 1947 Vĩnh Phúc Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 12-12-2017
5191 Huỳnh văn Xi - Bến Tre 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
25 Phạm Công Xích - 1942 Hải Dương 1962 c3 d622 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 01-08-2011
1126 Bùi Văn Xích - 1939 Hải Phòng 1968 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 24-07-2014
1127 Bùi Văn Xích - 1939 Hải Phòng 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-07-2014
1128 Bùi Văn Xích - 1939 Hải Phòng 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-07-2014
451 phung van xien - 1950 Vĩnh Phú 1972 Lào Không Tìm liệt sĩ 01-11-2012
2082 Nguyễn hữu Xợ - Thanh Hóa 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-04-2016