Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 28 trong tổng số 6350 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/2
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
130 Phạm Đình Ý - 1928 Thái Bình 1964 Không rõ Không Tìm thân nhân 14-04-2012
3180 Hoàng Trọng Ý - 1964 Quảng Bình 1982 979 QK7 1984 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 29-04-2017
4525 Mai văn Ý - Nam Ðịnh Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 21-02-2018
5469 Võ Như Ý - Hà Tĩnh 1968 F968 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2018
5498 Hồ văn Y - 1954 Ðồng Nai 1970 1973 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 04-08-2018
6327 Nguyễn Như Ý - Hà Tây 1968 D22,e210,f7 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2020
6328 Nguyễn Như Ý - Hà Tây D22,e210,f7 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2020
390 Trần Văn yêm Yêm Không 1940 Ninh Bình 1967 ĐV huấn luyệnA8-B3-C 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 20-09-2012
392 Trần Văn Yêm Không Ninh Bình 1967 ĐV huấn luyệnA8-B3-C 1968 Mặt trận Phía Nam Tìm liệt sĩ 21-09-2012
393 Trần Văn Yêm Không 1940 Ninh Bình 1967 ĐV huấn luyệnA8-B3-C 1968 Mặt trận Phía Nam Tìm liệt sĩ 21-09-2012
1221 Lã Trọng Yêm - 1948 Hà Nam 1968 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 02-09-2014
386 Bui Duc Yen - 1950 Hòa Bình 1968 C12D3E1 1975 Tiền Giang Không Tìm liệt sĩ 17-09-2012
948 Nguyễn Văn Yên - 1949 Lào Cai An Giang Không Tìm liệt sĩ 22-11-2013
1297 Huỳnh Văn Yên - 1941 Long An 1964 D1 - Long An 1964 Long An Không Tìm liệt sĩ 04-12-2014
3327 Phạm văn Yên - Hải Phòng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-06-2017
3477 Đỗ Thanh Yên - 1945 Bắc Giang 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-07-2017
3601 Đỗ Thanh Yên - 1945 Bắc Giang 1963 KN 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 25-07-2017
4481 Nguyễn Xuân Yến - Nam Ðịnh C14 KH 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-01-2018
4482 Nguyễn Xuân Yến - 1949 Nam Ðịnh 1967 C14 KH 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-01-2018
4648 Nguyễn Đình Yến - 1947 Lạng Sơn 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-05-2018