Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 26 trong tổng số 6246 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/2
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
130 Phạm Đình Ý - 1928 Thái Bình 1964 Không rõ Không Tìm thân nhân 14-04-2012
3180 Hoàng Trọng Ý - 1964 Quảng Bình 1982 979 QK7 1984 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 29-04-2017
4525 Mai văn Ý - Nam Ðịnh Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 21-02-2018
5469 Võ Như Ý - Hà Tĩnh 1968 F968 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2018