Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6408 trong tổng số 6408 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/321
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6429 Lý Tiến Vượng Vượng - 1944 Tuyên Quang 1973 Cần Thơ Không Tìm liệt sĩ 11-05-2021
6428 nguyễn văn Bằng Bằng - 1941 Hải Dương 1963 1990 Không rõ Tìm liệt sĩ 10-05-2021
6427 Lý Đức TỈNH - 1938 Lạng Sơn 1959 E429f2 1990 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-05-2021
6426 Đỗ Xuân Nhiển Nhiển không 1946 Thanh Hóa 1965 e3/f9 1969 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 05-05-2021
6425 Lê Kim Cương - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-05-2021
6424 Lê Vĩnh Quyền - 1949 Quảng Ninh 6211 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 04-05-2021
6423 Hoàng Văn Thưởng - 1937 Nghệ An 1965 C8D8KT 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-05-2021
6422 Nguyễn Cảnh Quý - 1948 Nghệ An C4, D8, F320 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-05-2021
6421 Nguyễn Cảnh Quý - 1968 Nghệ An C4, D8, F320 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-05-2021
6420 Trịnh Văn Liễn - 1950 Thanh Hóa 1968 D8F1KB 1972 An Giang Không Tìm liệt sĩ 24-04-2021
6419 Nguyễn Chí Khôi Không 1950 Hưng Yên 1968 B2 1971 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 21-04-2021
6418 Vũ đình đống Đống - 1947 Nam Ðịnh 1965 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-04-2021
6417 Cao Thanh Xuân - 1953 Thanh Hóa 1971 1973 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 16-04-2021
6416 Lê Xuân Đĩnh - 1945 Hải Phòng 1967 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-04-2021
6415 Lê Xuân Quyết - 1950 Hải Phòng 1967 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-04-2021
6414 Trần văn thêm Trần văn thêm - Bắc Giang 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-04-2021
6413 hà kim hà kim thìn o Hà Tây 1966 pb dkb 1969 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 11-04-2021
6412 Nguyễn Văn Sơn Sơn - 1949 Thái Bình KT Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-04-2021
6411 Nguyễn Văn Sơn Sơn Sơn 1949 Thái Bình 1967 KT 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-04-2021
6410 Đặng đình huân Đặng đình huân Đặng đình huân 1958 Hà Tĩnh 1977 1978 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 07-04-2021