Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6360 trong tổng số 6360 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/318
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6381 Đinh Văn Sử - 1948 Hà Tây 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-02-2021
6380 Nguyễn văn Tranh - Phú Thọ Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-02-2021
6379 NGUYỄN VĂN NHƯỢNG NGUYỄN MINH NHƯỢNG / HÀ VĂN NHƯỢNG 1938 Thái Bình 1968 C5D5752 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-02-2021
6378 Nguyễn Văn Mâu - 1951 Hải Phòng 1968 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-02-2021
6377 Đoàn mạnh Phùng - Nam Ðịnh 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-02-2021
6376 nguyễn xuân trị trị trị 1952 Nghệ An 1966 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 02-02-2021
6375 Vũ Quang Ngọ - 1950 Hải Hưng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-01-2021
6374 Trần Đăng Quế - 1949 Thanh Hóa 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-01-2021
6373 Bùi Huy Đa Bùi Huy Đa - Nghệ Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-01-2021
6372 Nguyễn văn Chín - 1945 Vĩnh Phú 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-01-2021
6371 Mè Văn Dương Dương - 1946 Bắc Giang 1968 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-01-2021
6370 Nguyễn Văn Tiêu - 1951 Thái Bình 1969 D2KN 1971 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 05-01-2021
6369 Đàm văn Thành - 1950 Cao Bằng Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 02-01-2021
6368 Trần Quốc Bắc Bắc - 1952 Hà Nam 1970 C20E2B2 1972 Bạc Liêu Không Tìm liệt sĩ 01-01-2021
6367 Trần Xuân Học - 1953 Tuyên Quang 1971 C15KT 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-12-2020
6366 Nguyễn Văn Tiền - 1952 Hải Phòng 1970 1156 1972 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 26-12-2020
6365 Nguyễn Công Tuấn - 1952 Thanh Hóa 1970 C1e1 1973 Cần Thơ Không Tìm liệt sĩ 18-12-2020
6364 Trần văn Phục - 1956 Hà Nam 1976 1977 An Giang Không Tìm liệt sĩ 11-12-2020
6363 Vũ văn Luân - 1952 Phú Thọ 1973 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 10-12-2020
6362 Trần Văn Hảo - 1944 Nam Hà 1963 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 27-11-2020