Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6493 trong tổng số 6493 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/325
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6514 Hoàng ngọc Lường - 1944 Quảng Ninh 1968 1971 Quảng Trị Không Tìm thân nhân 01-08-2021
6513 Nguyễn Thanh Bình Bình - 1969 Nam Ðịnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-08-2021
6512 Giáp Văn Đủ Giáp Văn Đủ 1951 Bắc Giang 1971 CLD 9, E271 1972 Đường Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 31-07-2021
6511 Hà Văn Thắng Hà Văn Thắng 1945 Bắc Giang 1966 P2 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 31-07-2021
6510 Nguyễn Xuân Viện Nguyễn Xuân Viện Bắc Giang 1966 P2 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 31-07-2021
6509 Nguyễn Đăng Phi Nguyễn Đăng Phi 1939 Bắc Giang 1965 NB 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 31-07-2021
6508 Nguyễn Văn Chương Nguyễn Văn Chương Nguyễn Văn Chương 1952 Bắc Giang KB 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-07-2021
6507 Bùi Văn Thái - 1950 Ninh Bình S10V102K13 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-07-2021
6506 Nguyễn Trọng Điền - 1946 Thanh Hóa P4HS 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 30-07-2021
6505 Phạm Văn Liên - 1953 Thanh Hóa 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-07-2021
6504 Đoàn Văn Tời Đoàn Văn Tời - 1949 Nghệ An 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-07-2021
6503 Đoàn Văn Từ Đoàn Văn Từ - 1950 Nghệ An Nghệ An 1974 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-07-2021
6502 Đoàn Văn Từ Đoàn Văn Từ - 1950 Nghệ An Nghệ An 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-07-2021
6501 Trần Văn Nga - 1947 Tuyên Quang 1970 C91, d35, f305 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-07-2021
6500 Phạm Văn Thung - 1951 Nam Hà C3d17f308 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 28-07-2021
6499 Phạm Văn Thung Thung - 1951 Nam Hà 1971 C3d17f308 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 28-07-2021
6498 Nguyễn Văn Ngoạn - 1945 Vĩnh Phú 1965 NB 1969 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 27-07-2021
6497 Nguyễn Đức Toàn - 1950 Thái Bình 1967 KN 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2021
6496 HOÀNG ĐÌNH TUẤN Tuấn - 1945 Hà Tĩnh Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 27-07-2021
6495 Vũ Đức Châu - 1951 Thái Bình 1968 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 27-07-2021