Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4702 trong tổng số 4702 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/236
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4719 Nguyễn Doãn Lợi Nguyễn Doãn Lợi - 1941 Thái Bình 1964 C1-D1-KB 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-06-2018
4718 trần hữu toán toán 1948 Nghệ An 1965 E3-F9 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-06-2018
4717 Quách Văn Thạo Thạo - 1957 Thanh Hóa 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-06-2018
4716 Nguyễn Sinh Huân - 1950 Nghệ An 1969 A3-B1-C2 1971 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 22-06-2018
4715 Phạm Văn Trước - 1950 Nam Hà 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-06-2018
4714 Nguyễn Văn Nhưng - 1936 Nam Hà 1968 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-06-2018
4713 nguyên trong đuc - 1950 Thái Bình 1967 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-06-2018
4712 Nguyễn Minh Đức - Thanh Hóa 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 19-06-2018
4711 Nguyễn Minh Đức - Thanh Hóa 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 19-06-2018
4710 Bùi Văn Chiến Chiến - 1950 Hòa Bình 1967 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 17-06-2018
4709 Vũ Bá Khung Khuy 1938 Tuyên Quang 1960 C70D409 1967 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 17-06-2018
4708 Trần Văn Nam - 1949 Nghệ Tĩnh 1965 P4M 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-06-2018
4707 Nguyễn Sinh Huân - 1950 Nghệ An 1969 A3-B1-C2 1971 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 14-06-2018
4706 Cầm Bá Bính - 1957 Thanh Hóa 1976 1978 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 14-06-2018
4705 Vũ Đức Tuyến - 1950 Hải Hưng 1967 D9, E6, F5 1971 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 11-06-2018
4704 Phạm Huy Đuốc - 1949 Hải Phòng 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-06-2018
4703 Phạm Huy Đuốc - 1949 Hải Phòng 1990 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 11-06-2018
4702 Đỗ Văn Ân - Nam Hà Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-06-2018
4701 Đỗ Văn Dũng - Nam Hà Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-06-2018
4700 Đỗ Văn Ân Ân - Nam Hà Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-06-2018

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ