Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4442 trong tổng số 4442 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/223
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4459 NGUYỄN THANH NHẬN - 1949 Bắc Giang 1968 D267 Bắc Giang Không Tìm liệt sĩ 15-01-2018
4458 phạm như Thục - 1951 Thanh Hóa 1968 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-01-2018
4457 Nguyễn Hữu Quýnh Không 1945 Phú Thọ 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-01-2018
4456 Dương Đình Chiến - 1950 Hà Giang 1971 KT 1972 Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 15-01-2018
4455 Toi viết Bảy - Nghệ An C10, 609 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-01-2018
4454 Nguyễn Doãn Long Không 1948 Nghệ An 1966 Không biết 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 14-01-2018
4453 Nguyễn Doãn Minh Không 1947 Nghệ An 1968 C7 D5 E148 1970 Lào Không Tìm liệt sĩ 14-01-2018
4452 Trần Quang Duyệt - Hà Tây 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-01-2018
4451 Đào Thanh NHàn NHàn - 1949 Hải Hưng 1967 thuộc KB 1972 Bình Long Không Tìm liệt sĩ 14-01-2018
4450 Bùi Doãn Mùi - 1955 Hà Tây 1975 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 12-01-2018
4449 Nguyễn Văn Thịnh - 1946 Vĩnh Phú 1967 1968 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 12-01-2018
4448 nguyễn xuân ân ân ân Nghệ An Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-01-2018
4447 lê quang Tụ Tụ - 1940 Thanh Hóa 1959 đoàn 559 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-01-2018
4446 nhữ văn - Hải Hưng Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 11-01-2018
4445 Phạm Văn Tháu Thấu Hải Phòng E83 1965 Thanh Hóa Không Tìm liệt sĩ 10-01-2018
4444 Nguyễn Quang Như - 1947 Thanh Hóa 1965 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-01-2018
4443 Nguyễn Quang Như - 1947 Thanh Hóa 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-01-2018
4442 nguyên đuc du nguyê đuc du - 1955 Nam Ðịnh 1972 2k2 trung đoan141 1974 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 10-01-2018
4441 Trần Đắc Hường - Thanh Hóa 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 08-01-2018
4440 Trần văn kết - 1952 Vĩnh Phú Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 08-01-2018