Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6408 trong tổng số 6408 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 2/321
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6409 Bùi Văn Chung - 1949 Hà Nam P1 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-04-2021
6408 Bùi Văn Chung - 1949 Hà Nam 1967 P1 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-04-2021
6407 Phạm Văn Lá - 1944 Thái Bình 1965 C2, D21, E32, F320 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 06-04-2021
6406 Lê Doãn Liêm Không 1952 Thanh Hóa 1972 Không rõ 1973 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 02-04-2021
6405 Kiều xuân Nhật - 1944 Hải Dương D9 e22 f3 B1 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 29-03-2021
6404 Kiều xuân Nhật - 1944 Hải Dương 1962 D9 e22 f3 B1 1966 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 29-03-2021
6403 nguyễn văn - Hà Tĩnh 1967 Khánh Hòa Không Tìm liệt sĩ 28-03-2021
6402 Lê bá Phiều - 1965 Hà Tây 1964 DB334, E320 1965 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 25-03-2021
6401 NGUYEN VAN THI - 1950 Nghệ An Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-03-2021
6400 ĐẶNG VĂN CẦU CẦU - 1944 Vĩnh Phú 1967 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 20-03-2021
6399 Vũ Duy Thuật - Thanh Hóa 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-03-2021
6398 Vu Duy Kế - Thanh Hóa 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-03-2021
6397 Vu Duy Thuat - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-03-2021
6396 Vu Duy Thuat - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-03-2021
6395 Lê Văn Nhã - 1950 Vĩnh Phú 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-03-2021
6394 Hồ ngọc Minh - 1949 Thanh Hóa Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 16-03-2021
6393 Đỗ Văn Lan - 1948 Hải Dương 1966 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-03-2021
6392 Đỗ Văn Định - 1952 Hải Dương 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-03-2021
6391 Phạm Hồng Viện - 1947 Ninh Bình 1965 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 15-03-2021
6390 Trịnh Duy Hưu - 1950 Thanh Hóa 1969 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 06-03-2021