Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5742 trong tổng số 5742 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 2/288
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5739 Hô kim trọng Trọng - 1951 Nghệ An 1972 C2.tiểu đoàn D2 trun 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5738 BÙI XUÂN NGẬT NGẬT - 1953 Hải Hưng 1972 1974 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5737 Ngô Thuận - 1927 Quảng Ngãi 1952 1960 Lào Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5736 Nguyễn Hữu Tạo Nguyễn Hữu Tạo - 1951 Thanh Hóa 1969 P2 1972 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5735 Mai Xuân Thoàn - Quảng Bình Lào Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5734 Thái khắc Yết - 1942 Nghệ An 1961 NB 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 13-09-2018
5733 Nguyễn Văn Chỉnh - 1936 Ninh Bình 1965 1970 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5732 PHAN QUANG DONG - 1950 Thanh Hóa 1968 D33 KB Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5731 trần nhật cao - 1936 Nam Ðịnh 1968 không rõ 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5730 PHAN QUANG DONG - 1950 Thanh Hóa 1990 D33 KB 1973 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5729 NGUYỄN VĂN ĐỒNG ĐỒNG - 1945 Hà Tây 1967 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5728 Trần Văn Tứ - 1935 Nghệ An 1990 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-09-2018
5727 Nguyễn Đình Luyện trâm Hà Tây 1950 E48 F320 - QĐ3 1954 Hà Tây Không Tìm liệt sĩ 11-09-2018
5726 Nguyễn Duy Bốn - 1948 Hải Hưng 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-09-2018
5725 Nguyễn Sỹ Công - 1944 Nghệ An 1965 1967 Quảng Trị Tìm thân nhân 10-09-2018
5724 nguyễn bá mẫu - 1952 Hà Tây 1973 Nghệ An Không Tìm liệt sĩ 10-09-2018
5723 Nguyễn Văn Trưng - 1937 Thái Bình 1968 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-09-2018
5722 Nguyễn Sỹ Công - 1944 Nghệ An 1965 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-09-2018
5721 Trần Văn Mễ - 1942 Thái Bình 1967 NB 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 08-09-2018
5720 Bùi Văn Tích - 1944 Nghệ An 1965 P2 1968 Huế Không Tìm liệt sĩ 08-09-2018

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ