Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6360 trong tổng số 6360 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 2/318
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6361 Hoàng Văn Cang Bùi Hữu Cang Hà Tây 1952 1972 Khánh Hòa Không Tìm liệt sĩ 27-11-2020
6360 Phan Văn Chiên - 1948 Thái Bình 1990 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-11-2020
6359 Phan Văn Chiên - 1948 Thái Bình 1990 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-11-2020
6358 VŨ BÁ VIỆT - 1947 Hải Dương 2K9 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-11-2020
6357 Nguyễn Văn Bạ - 1950 Hà Nam 1966 d5, e21, f2, Quân kh 1969 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 16-11-2020
6356 Nuyễn Văn Lợi - 1953 Hải Phòng 1990 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 16-11-2020
6355 Lê Tiến Học - 1948 Hà Tây 1967 Trung đoàn 64 sư đoà 1971 Bình Thuận Không Tìm liệt sĩ 09-11-2020
6354 Lê Tiến Học B phó 1948 Hà Tây 1967 1971 Bình Thuận Không Tìm liệt sĩ 09-11-2020
6353 Pổ - Hòa Bình C4-D835 1990 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 06-11-2020
6352 Nông văn Thái - Thái Nguyên 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 29-10-2020
6351 Ngọ Minh Sơn - 1944 Thanh Hóa 1968 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-10-2020
6350 Nguyễn Ngọc Tuyến - 1948 Thái Bình 1966 KH 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-10-2020
6349 Hà Văn Kỳ - 1949 Thanh Hóa 1968 C5D5 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-10-2020
6348 Lương Đức Quế - 1950 Thái Nguyên 1968 1973 Huế Không Tìm liệt sĩ 20-10-2020
6347 Hồ Xuân Thiện - 1952 Nam Hà 1970 QK2, B2 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 02-10-2020
6346 Lê Văn Chức - 1945 Thanh Hóa 1967 Khảu 2B 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-09-2020
6345 phạm văn cường - 1951 Bắc Giang 1975 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-09-2020
6344 Đỗ Văn Ích - 1939 Hải Dương 1967 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 23-09-2020
6343 hà thanh tịch - 1946 Phú Thọ 1965 D31, KB 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-09-2020
6342 Phạm Khắc Phung - 1946 Hải Hưng 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-09-2020