Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6341 trong tổng số 6341 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 2/318
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6342 Phạm Khắc Phung - 1946 Hải Hưng 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-09-2020
6341 Phạm Văn Tâm - 1954 Hải Hưng 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 18-09-2020
6340 Nguyễn Phú Cường - 1941 Thanh Hóa 103 KB 1970 Bình Thuận Không Tìm liệt sĩ 13-09-2020
6339 Nguyễn Phú Cường - 1941 Thanh Hóa 1968 103 KB 1990 Bình Thuận Không Tìm liệt sĩ 13-09-2020
6338 nguyễn văn Mồng - 1930 Vĩnh Phú 1968 e88f7b2 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-09-2020
6337 Trần Hữu Long - 1954 Hà Nam 1972 V 16 1974 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 10-09-2020
6336 Nguyễn đình truy Truy - 1945 Nghệ An C3-D2-KT 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 08-09-2020
6335 Hà Văn Tân - 1923 Vĩnh Phú 1951 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-09-2020
6334 Nguyễn Chí Lộ - 1942 Hà Tây 1960 1965 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 04-09-2020
6333 Nguyễn Chí Lộ - 1942 Hà Tây 1960 1965 Mặt trận miền Tây Không Tìm liệt sĩ 04-09-2020
6332 Nguyễn ngọc Vấn Vấn - 1950 Hải Hưng 1967 C 15 E66 1972 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 25-08-2020
6331 Lê Văn Phiêu - 1935 Hưng Yên 1968 C11,D6KT 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-08-2020
6330 Lê Hùng Tráng - 1945 Nghệ Tĩnh 1963 Đại đội 2,tiểu đoàn 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-08-2020
6329 Nguyễn Đức Giá - Lạng Sơn Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-08-2020
6328 Nguyễn Như Ý - Hà Tây D22,e210,f7 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2020
6327 Nguyễn Như Ý - Hà Tây 1968 D22,e210,f7 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2020
6326 Nguyễn Văn Sơn Sơn - 1949 Thái Bình 1967 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-07-2020
6325 ngô ngọc bẩy - 1942 Thanh Hóa 1961 1969 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 29-07-2020
6324 ngô ngọc bẩy - 1942 Thanh Hóa 1961 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-07-2020
6323 ngô ngọc bẩy - 1942 Thanh Hóa 1961 1990 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 29-07-2020