Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4559 trong tổng số 4559 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 2/228
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4556 Nguyễn Đức Tịnh - 1953 Hà Tĩnh 1975 F1 quân đoàn 4 1975 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-03-2018
4555 Nguyễn Văn Hộ Hộ - 1943 Nghệ An 1967 C4.D14.KHG 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-03-2018
4554 Thái Duy Hà - Nghệ An 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-03-2018
4553 Lang văn Khâm - 1950 Thanh Hóa 1968 Nb 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 07-03-2018
4552 Nguyễn hữu Đương - Nghệ An 1973 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-03-2018
4551 Nguyễn văn lượng - Hà Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-03-2018
4550 Nông Văn Kiểm - Cao Bằng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 04-03-2018
4549 Nguyễn Văn Lượng - Hà Tĩnh 1963 8 KN 1966 Khánh Hòa Không Tìm liệt sĩ 03-03-2018
4548 Cao Xuân Các - 1947 Hải Hưng 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 03-03-2018
4547 Cao Xuân Các - 1947 Hải Hưng 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 03-03-2018
4546 Trần Minh Sơn Sơn - 1932 Bắc Giang 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-03-2018
4545 Dương văn Lai - 1950 Hà Nội 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-03-2018
4544 Nông Văn Kiểm - Cao Bằng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-03-2018
4543 Trịnh Văn Sáu - 1945 Thanh Hóa 1965 NB 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-03-2018
4542 Phạm Văn Tiếp - 1951 Thái Bình 1969 KB 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-02-2018
4541 bùi văn phiếm phiếu 1950 Lào Cai 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm thân nhân 26-02-2018
4540 Cao văn Vinh - 1933 Hải Phòng 1968 E52F320 1972 Kon Tum Không Tìm liệt sĩ 25-02-2018
4539 Truong Thoánh - 1917 Nghệ Tĩnh 1953 Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 24-02-2018
4538 Truong cong Danh - 1945 Nghệ Tĩnh 1964 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-02-2018
4537 Nguyễn Văn Tịnh - 1940 Thanh Hóa 1965 C5 1969 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 24-02-2018

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ