Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5870 trong tổng số 5870 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 2/294
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5871 bùi khắc chuyển - Huế Huế Không Tìm liệt sĩ 22-11-2018
5870 Nguyễn Văn Đa - 1949 Hà Tây 1970 Không rõ Không Tìm thân nhân 21-11-2018
5869 Nguyễn Văn Đa Nguyễn Văn Đa - 1949 Hà Tây KB 1990 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 21-11-2018
5868 Nguyễn Thanh Hải Hải 1952 Hà Nam 1970 QK9 1974 Long An Không Tìm liệt sĩ 18-11-2018
5867 Đinh Văn Điền - Ninh Bình 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-11-2018
5866 nguyễn đức phan - 1945 Thanh Hóa 1963 c11 d6 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 15-11-2018
5865 Ngô Văn Mỗi - 1949 Hải Phòng 1969 C7, D5,E45,F1 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-11-2018
5864 Lê Văn Mau Lê Văn Mau Lê Văn Mau 1945 Thanh Hóa 1965 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-11-2018
5863 Lê Đình Chuân - Thanh Hóa 1949 1952 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-11-2018
5862 Lê Đình Xuân - 1943 Thanh Hóa 1967 d4 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-11-2018
5861 Trần Đức Việt - 1949 Ninh Bình 1967 T2, d10 kb 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-11-2018
5860 Phạm Ngọc Hưng Ngọc Bân Hưng Yên 1945 1951 Lào Không Tìm liệt sĩ 12-11-2018
5859 Phạm Ngọc Hưng Ngọc Bân Hưng Yên 1945 1951 Lào Không Tìm liệt sĩ 12-11-2018
5858 Bùi văn ánh Ánh - 1951 Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-11-2018
5857 Tông Đăng Khoa - 1936 Thanh Hóa 1965 TRUNG ĐOÀN 138 1968 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 11-11-2018
5856 Nguyễn Hữu Đại Đại - 1949 Phú Thọ 1967 C9d2KB 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-11-2018
5855 Hoàng văn Sơn - 1950 Thanh Hóa 1972 P2 1974 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 10-11-2018
5854 Dương văn Thụ - 1949 Thanh Hóa P2 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-11-2018
5853 Đinh Quang Lập - 1949 Tuyên Quang 1968 KN Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 06-11-2018
5852 Nguyễn Văn Trí - 1932 Quảng Nam 1954 C406KN 1963 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 05-11-2018