Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6493 trong tổng số 6493 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 2/325
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6494 Phạm Văn Cao - 1952 Hải Phòng F2 1970 Hải Phòng Không Tìm liệt sĩ 27-07-2021
6493 Lê Văn Tài - 1959 Thanh Hóa 1978 1979 Không rõ Không Tìm thân nhân 27-07-2021
6492 LÊ VĂN VÂN LÊ VĂN VÂN LÊ VĂN VÂN 1945 Thanh Hóa Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 27-07-2021
6491 Hà Văn Chum - 1943 Thanh Hóa 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2021
6490 Vũ Quang Hạnh Hạnh - 1950 Hải Dương 1968 D9 1972 Long An Không Tìm liệt sĩ 27-07-2021
6489 Vũ Văn UY - Phú Thọ 1964 1967 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2021
6488 Hà Văn Bẩm Hà Van Bẩm - 1940 Vĩnh Phú 488 B (hoặc MT B) 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2021
6487 Nguyễn Văn Bình - 1947 Thái Bình Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 27-07-2021
6486 Ngô Văn Sơn - 1950 Thanh Hóa P2 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2021
6485 Lê Văn Ức - 1940 Thái Bình 1965 d1kh 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-07-2021
6484 Kim Văn Ghẻ - 1944 Vĩnh Phú 1967 KB 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-07-2021
6483 Nguyễn Xuân Hỷ - 1942 Thanh Hóa 1961 C1.D5 đoàn 2, E27o 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-07-2021
6482 Lê Tiến Thuật Lê Đình Thuật 1942 Hải Dương 1967 C50 kb 1971 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 26-07-2021
6481 Nguyễn Văn Sương - 1950 Hà Tĩnh Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-07-2021
6480 Nguyễn Văn Sương - 1950 Hà Tĩnh 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-07-2021
6479 Doãn trung Nguyên - 1949 Hải Hưng 1968 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-07-2021
6478 Lê xuân Lộc - 1950 Hà Tây 1967 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 25-07-2021
6477 Trần Hữu Điều Trần Mạnh Tuấn 1937 Hà Nội 1959 KB 1967 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 25-07-2021
6476 Hoàng Văn Nỗi - 1952 Hải Dương 1971 1972 Quảng Trị Tìm liệt sĩ 25-07-2021
6475 Vương Văn Thái không 1952 Nam Ðịnh Đoàn 305 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 24-07-2021