Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 5803 trong tổng số 5803 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 3/291
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
5784 Phạm văn Khương - Hải Dương Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-09-2018
5783 Nguyễn danh Sáng - Hải Dương 1951 C82 1952 Hà Nam Không Tìm liệt sĩ 26-09-2018
5782 Nguyễn danh Sáng - Hải Dương 1951 C82 1952 Hà Nam Không Tìm liệt sĩ 26-09-2018
5781 đặng ngọc vinh - Nghệ An 1967 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-09-2018
5780 đặng ngọc vinh - Nghệ An 1967 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-09-2018
5779 nguyen huu mich - 1958 Thái Bình 1978 ban hau can e 271 f3 1983 Campuchia Không Tìm liệt sĩ 25-09-2018
5778 Nguyễn Văn Ngọ - 1969 Nam Hà 1967 KN 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 25-09-2018
5777 Nguyễn Trọng Sửu - 1951 Hà Tĩnh 1968 1970 Không rõ Không Tìm thân nhân 24-09-2018
5776 Phạm Văn Kính - 1947 Ninh Bình 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 24-09-2018
5775 Bui luong tam Tam Khong 1952 Thanh Hóa 1970 Doan 2017 1974 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-09-2018
5774 Hoàng Thung - 1943 Nghệ An 1964 C3D1KT 1966 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 23-09-2018
5773 Hà Van Hiện - 1948 Thái Bình 1990 C23 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-09-2018
5772 Nguyễn Trọng Khoản Nguyễn Tiến Khoản Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-09-2018
5771 Khúc Chí Nhuệ - Hải Hưng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-09-2018
5770 Khúc Chí Xuân - Hải Hưng Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-09-2018
5769 Bùi Ngọc Quyết - 1948 Nam Ðịnh 1966 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-09-2018
5768 Chu Văn Bái - 1950 Hà Nội 1968 1974 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 21-09-2018
5767 nguyễn văn đấng(đống) - 1940 Thanh Hóa 1940 e10 1965 Gia Lai Không Tìm liệt sĩ 21-09-2018
5766 Nguyễn Thiết Ngưỡng - 1947 Bắc Ninh Campuchia Không Tìm liệt sĩ 21-09-2018
5765 Nguyễn Xuân Lộc - 1949 Hải Hưng D9-KB 1970 Bình Thuận Không Tìm liệt sĩ 20-09-2018