Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 4702 trong tổng số 4702 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 3/236
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
4679 Vu van Ngưng - 1954 Thái Bình D840e812f309 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-05-2018
4678 Trần Văn Đạt - 1944 Thái Bình 1963 c4d9-e304 1990 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 24-05-2018
4677 Bùi đức vượng vượng - 1948 Nam Ðịnh Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 24-05-2018
4676 Lê Đình Thông - 1952 Thanh Hóa 1970 C12D3 1974 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 24-05-2018
4675 phạm bá ngọc - Thanh Hóa Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-05-2018
4674 Nguyễn Văn Ngọc không 1954 Phú Thọ KCP 1972 Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 23-05-2018
4673 Trần Mạnh Cường - 1948 Nam Hà 1967 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 22-05-2018
4672 Hoàng Bích - 1931 Thanh Hóa 1965 CT 54 KB 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 22-05-2018
4671 Bùi van Hoi - 1951 Thanh Hóa 1967 1974 Bình Dương Không Tìm liệt sĩ 20-05-2018
4670 Nguyễn Duy Bo - 1937 Thái Bình 1959 C3KN 1968 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 19-05-2018
4669 Nguyễn Duy Bo - Thái Bình 1959 C3KN 1968 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 19-05-2018
4668 Ma văn Phượng - 1948 Thái Nguyên C21 e61 qk9 1971 An Giang Không Tìm liệt sĩ 18-05-2018
4667 Ma văn Phượng - 1948 Thái Nguyên C21 e61 qk9 1971 An Giang Không Tìm liệt sĩ 18-05-2018
4666 HÀ HỮU VIỆT - 1943 Vĩnh Phú 1969 Long An Không Tìm liệt sĩ 18-05-2018
4665 Trần Đình Quý QUÝ - 1951 Quảng Nam 1970 TS (Trinh sát) 1971 Quảng Nam Không Tìm liệt sĩ 17-05-2018
4664 Nguyễn Đình Kiệm Không 1942 Nghệ An 1961 KN 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-05-2018
4663 Hoàng Bích - 1931 Thanh Hóa 1965 Đoàn 84 1967 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 15-05-2018
4662 trần công - 1928 Hà Tĩnh 1964 kn 1966 Quảng Ngãi Không Tìm liệt sĩ 14-05-2018
4661 Hoàng Văn Lịch - 1940 Cao Bằng 1967 1970 Lào Không Tìm liệt sĩ 13-05-2018
4660 Hoàng Văn Lịch - 1940 Cao Bằng 1990 1970 Lào Không Tìm liệt sĩ 13-05-2018

trang web hướng dẫn thủ thuật chương trình Online

Xem nhanh các tin về khoa học công nghệ

Giới thiệu, review, nhận xét về các sản phẩm công nghệ