Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6325 trong tổng số 6325 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 3/317
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6306 Trương Văn Phúc - 1936 Hà Nam 1965 Gia Lai Không Tìm thân nhân 23-06-2020
6305 Nguyễn Văn Đáng - 1939 Phú Thọ 1962 KNP 1969 Hồ Chí Minh Không Tìm liệt sĩ 20-06-2020
6304 Đinh Văn Thông - 1951 Nam Ðịnh 1969 D540.P2 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 15-06-2020
6303 Đinh Văn Thông - 1951 Nam Ðịnh 1969 D540.P2 1970 Bình Phước Không Tìm liệt sĩ 15-06-2020
6302 Bùi Đức Hân Hân Dốp hoặc Hân Rốp 1945 Hải Hưng 1967 D9 1974 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 10-06-2020
6301 Bùi Đức Hân Hân Dốp hoặc Hân Rốp 1945 Hải Hưng 1967 D9 1974 Ðồng Nai Không Tìm liệt sĩ 10-06-2020
6300 Nguyễn Lệ Thuật không 1942 Nghệ Tĩnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-06-2020
6299 Nguyễn Văn Mợi không 1930 Nghệ An Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-06-2020
6298 Cao văn Liễn - 1940 Hải Phòng 1964 1971 Campuchia Không Tìm thân nhân 05-06-2020
6297 Cao văn Liễn - 1940 Hải Phòng 1964 1971 Campuchia Không Tìm thân nhân 05-06-2020
6296 Cao văn Liễn - 1940 Hải Phòng 1964 1971 Campuchia Không Tìm thân nhân 05-06-2020
6295 Phạm Văn Thước - 1954 Thanh Hóa 1971 C3 1974 Mặt trận Phía Nam Tìm liệt sĩ 20-05-2020
6294 Hoàng văn Tố - 1933 Yên Bái 1968 Kb 1970 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 11-05-2020
6293 Đào Quang Khánh - 1953 Bắc Giang 1969 KB 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-05-2020
6292 Phạm Văn Cường - 1951 Bắc Giang 1975 Không rõ Không Tìm thân nhân 01-05-2020
6291 Lê Khắc Mích - 1946 Hà Tây 1965 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-04-2020
6290 Nguyễn Hữu hội Hội 1940 Bắc Ninh 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 11-04-2020
6289 Lại Ngọc Tuyến - 1948 Vĩnh Phú D5 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-03-2020
6288 Lại Ngọc Tuyến - 1948 Vĩnh Phú D5 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-03-2020
6287 Lại Ngọc Tuyến - 1948 Vĩnh Phú D5 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 21-03-2020