Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 6350 trong tổng số 6350 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 3/318
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
6331 Lê Văn Phiêu - 1935 Hưng Yên 1968 C11,D6KT 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 12-08-2020
6330 Lê Hùng Tráng - 1945 Nghệ Tĩnh 1963 Đại đội 2,tiểu đoàn 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 09-08-2020
6329 Nguyễn Đức Giá - Lạng Sơn Không rõ Không Tìm liệt sĩ 07-08-2020
6328 Nguyễn Như Ý - Hà Tây D22,e210,f7 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2020
6327 Nguyễn Như Ý - Hà Tây 1968 D22,e210,f7 1968 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 02-08-2020
6326 Nguyễn Văn Sơn Sơn - 1949 Thái Bình 1967 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-07-2020
6325 ngô ngọc bẩy - 1942 Thanh Hóa 1961 1969 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 29-07-2020
6324 ngô ngọc bẩy - 1942 Thanh Hóa 1961 1990 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 29-07-2020
6323 ngô ngọc bẩy - 1942 Thanh Hóa 1961 1990 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 29-07-2020
6322 Cao Đức Canh - 1950 Thái Bình 1967 1969 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 28-07-2020
6321 Đinh Cao Thế - 1950 Thanh Hóa D8, E3, F5 KB 1971 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 28-07-2020
6320 Lại Tuấn Nghĩa - 1953 Thái Bình 1971 1974 Bình Phước Tìm liệt sĩ 28-07-2020
6319 Nguyễn Công Giang Giang - 1948 Nam Ðịnh Không rõ Không Tìm liệt sĩ 27-07-2020
6318 NGUYÊN TRƯỜNG SƠN Không có 1950 Ninh Bình 1969 C19-KB 1972 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 26-07-2020
6317 Vũ Đại Thịnh - 1954 Phú Thọ C1 , k4 ,E2 , F324 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 23-07-2020
6316 Ma Thanh Nhi - 1956 Tuyên Quang 1974 840-KB 1975 Bình Thuận Không Tìm liệt sĩ 23-07-2020
6315 Ma Thanh Nhi - 1956 Tuyên Quang 1975 Bình Thuận Không Tìm thân nhân 23-07-2020
6314 Đinh cao Thế - 1950 Thanh Hóa D8 Kb 1971 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 23-07-2020
6313 Lê Công Thậm Thậm - Thái Bình 1971 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 23-07-2020
6312 Cao Ngọc Thu - 1948 Thanh Hóa 1967 C2D4F9 1970 Tây Ninh Không Tìm liệt sĩ 23-07-2020