Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm bên trên trước khi bạn đăng tin này. Bạn đang cập nhật thông tin hồ sơ cho việc tìm kiếm liệt sĩ, hãy làm theo các hướng dẫn ghi ở bên cạnh mỗi hộp nhập. Các ô đánh dấu sao (*) là bắt buộc cung cấp thông tin. Đối với các ô không đánh dấu sao là không bắt buộc phải nhập nếu không có thông tin hãy để trống. Hãy cung cấp càng đầy đủ thông tin càng tốt. Tải về Uniney để gõ tiếng Việt có dấu. Xem hướng dẫn nhập tiếng Việt tại đây

Nhập các thông tin hồ sơ liệt sĩ - Tìm kiếm thân nhân liệt sĩ

Họ và tên đệm Nhập phần họ và tên đệm. Ví dụ: Nguyễn Văn (Nếu không có thì để trống)
Tên liệt sĩ Chỉ nhập phần tên sau cùng. Ví dụ: Bình (Nếu không có thì để trống)
Bí danh Tên khác của liệt sĩ hoặc biệt hiệu trong quân ngũ (Nếu không có thì để trống)
Giới tính
Hình ảnh
Năm sinh
Số nhà, thôn, xóm Nhập địa chỉ nơi cư trú (số nhà, thôn, xóm) (Nếu không có thì để trống)
Phường/ Xã Nhập tên phường, xã (Nếu không có thì để trống)
Quận/ Huyện Nhập tên quận, huyện (Nếu không có thì để trống)
Tỉnh/ Thành phố Chọn tỉnh thành phố
Ngày nhập ngũ Chọn ngày nhập ngũ, nếu chỉ nhớ năm nhập ngũ chọn ngày là 01/01 (Nếu không có thì để trống)
Số hiệu đơn vị Ghi số ký hiệu đơn vị (Ví dụ: C18KH)
Tên đơn vị Đầy đủ thông tin đơn vị: (Ví dụ: Sư đoàn 2, Trung đoàn 141, Tiểu đoàn 4, Đại đội 1)
Hòm thư Ghi mã số hòm thư của Liệt Sĩ
Cấp bậc Cấp bậc trong quân đội (Ví dụ: Trung sĩ, Hạ sĩ)
Chức vụ Chức vụ trong quân đội (Ví dụ: Tiểu đội trưởng, tiểu đội phó)
Ngày hy sinh Chọn ngày hy sinh ghi trong giấy báo tử. Nếu không rõ chọn ngày 01/01 (Nếu không có thì để trống)
Nơi hy sinh Chọn nơi hy sinh, nếu không rõ liệt sĩ hy sinh ở đâu, chọn không rõ. Nếu biết hãy chỉ rõ kể cả là ở Lào, Campuchia
(Yêu cầu mô tả thêm thông tin về liệt sĩ, ví dụ các thông tin di vật đã được tìm thấy, tài liệu, hiện vật đang có.. tối đa 500 ký tự. Bạn cũng có thể tiếp tục bổ sung thêm các hình ảnh, mô tả sau khi đã hoàn tất hồ sơ này) (*)
Vị trí phần mộ (*) Nhập vị trí phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ
Phường/ Xã Nhập tên phường, xã nơi phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ
Quận/ Huyện Nhập tên quận, huyện nơi phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ
Tỉnh/ Thành phố (*) Chọn tỉnh thành phố nơi phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ. Kể cả địa danh tại Lào, Campuchia
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?
Cá nhân/ Tổ chức (*) Nhập tên cá nhân hoặc tổ chức cung cấp thông tin
Quan hệ với liệt sĩ Nêu rõ mối quan hệ với liệt sĩ (đồng đội, dân bản địa, quản trang, v..v...)
Địa chỉ (*) Địa chỉ cần liên hệ, nhập rõ số nhà nơi cư trú
Email Có thể một vài thông tin quan trọng sẽ được gửi tới địa chỉ email này
Điện thoại (*) Nhập số điện thoại liên hệ (số máy bàn là tốt nhất)
Phần ghi chú dành cho tình nguyện viên (Nếu bạn nhập hồ sơ này từ một trang sẵn có trên mạng, hãy ghi rõ nguồn tin)
Nguồn tin Nhập nguồn liên kết thông tin này (Nếu có)
Ghi chú Nhập các ghi chú về nguồn dữ liệu
Tải mã khác
Nhập mã bảo vệ (*) Nhập dãy ký tự in đậm phía trên
Tôi đã xem và đồng ý với các điều khoản truy cập đã nêu tại website